Handelsforpligtelsen for aktier

Læs nærmere om, hvornår handelspligten finder anvendelse for aktier.

Aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller handles på en markedsplads, er som hovedregel omfattet af handelsforpligtelsen.

Denne handelsforpligtelse kræver, at investeringsselskaber gennemfører alle handler på et reguleret marked, en MHF, gennem en SI eller på en tilsvarende markedsplads i et tredjeland. Det gælder både handler for egen regning og handler i form af udførelse af kundeordrer.

Der er dog en række undtagelser. Disse gælder, når handlerne er usystematiske, ad hoc, uregelmæssige og sjældne, eller når der er tale om tekniske handler som f.eks. give-up-handler, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen.

Udtrykket ”ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen” er præciseret i artikel 2 i Kommissionens forordning nr. 2017/587 (RTS 1).

Senest opdateret 12-01-2018