Vægtning af arbejdsgarantier efter CRR-forordningen

Bilag 1 i CRR giver medlemslandene mulighed for at meddele EBA, hvordan ikke-balanceførte poster, der ikke er nævnt i bilaget, skal klassificeres som hhv. mellemliggende, mellemliggende/lav eller lav risiko.

Klassificeringen af de ikke-balanceførte poster vil have betydning for, hvilken eksponeringsværdi posten skal indgå med i opgørelsen af de risikovægtede eksponeringer. Poster med lav risiko indgår med 0 %, mellemliggende/lav risiko med 20 %, mellemliggende risiko med 50 % og fuld risiko med 100 %.

I en konkret sag har Finanstilsynet afgjort, at arbejdsgarantier kan klassificeres som mellemliggende risiko (vægt = 50 %) eller mellemliggende/lav risiko (vægt = 20 %) afhængig af løbetiden på garantien.

Da garantien normalt har en løbetid på 5 år, vil den således typisk skulle klassificeres som mellemliggende risiko (vægt = 50 %).

Eksponeringen skal efterfølgende risikovægtes med den relevante modpartsvægt (typisk erhverv).

Finanstilsynet har meddelt EBA afgørelsen.

Senest opdateret 22-06-2015