Positionslofter for råvarederivater

Læs mere om positionslofter på råvarederivater i Danmark.

Hvad er positionslofter?

Kravet omkring positionsrapportering følger af artikel 58 i MiFID II og omhandler rapportering af alle positioner i råvarederivater til Finanstilsynet og specifikke lofter for, hvor stor en position en enkelt investor eller virksomhed kan holde i et givent råvarederivat. Artikel 58 er gennemført i §§ 131-134 i lov om kapitalmarkeder.

Formålet med positionslofter i råvarederivater er sikring imod prismanipulation, hvor enkelte eller flere investorer opbygger større positioner og mængder i en råvare for dermed at drive prisen op ved at reducere den cirkulerende mængde i handel.

Finanstilsynet har til opgave at fastsætte et positionsloft for råvarer handlet på danske markedspladser eller EEOTC-kontrakter handlet af værdipapirhandlere uden for markedspladserne. Finanstilsynet modtager dertil rapporter fra hhv. markedspladser og værdipapirhandleren indeholdende positionsoversigter for dermed at sikre, at positionslofterne ikke overtrædes.

Likvide og illikvide råvarederivater

Direktivet definerer et likvidt råvarederivat som et instrument, der har over 10,000 lots eller 10 millioner styk i udstedelse. Falder udstedelsesmængden under disse grænser, defineres instrumentet som værende illikvidt, og et fast loft på 2,500 lots eller 2,5 millioner styk træder i kraft.

Råvarer i Danmark

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke en råvarebørs, men der tilbydes handel på Nasdaq Copenhagen i råvarederivater udstedt af både danske og udenlandske banker i form af bl.a. certifikater og warrants.

Da alle råvarederivater på Nasdaq Copenhagen har en udstedelsesmængde eller en mængde i salg under 10 millioner styk, har Finanstilsynet ikke fastsat positionslofter for disse instrumenter, da loftet er fast ifølge MiFID II artikel 58 og Kommissionsdelegeret forordning (EU) 2017/591 for illikvide instrumenter. ESMA har udgivet en omfattende Q&A omkring råvarederivater.

Nasdaq Copenhagen er forpligtiget til at meddele Finanstilsynet, hvis en udsteder noterer et råvarederivat med udstedelsesmængde over 10 millioner styk, hvorefter Finanstilsynet vil fastsætte et positionsloft for derivatet samt varetage overvågning af positioner.

Senest opdateret 21-12-2017