Investeringsforvaltningsselskaber

Her finder du information om, hvordan du skal søge om tilladelse som investeringsforvaltningsselskab samt information til brug for igangværende investeringsforvaltningsselskaber.

Fit & Proper

Oplysningsskema til vurdering af egnethed og hæderlighed skal anvendes både ved ansøgning for nye selskaber og ved udskiftning af ledelsesmedlemmer.

Ved stiftelse af eller indtræden i en finansiel virksomhed skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, udfylde et oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & Proper) til brug for Finanstilsynet. Det betyder, at også suppleanter for bestyrelsen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal udfylde et skema.

Når Finanstilsynet har modtaget de angivne oplysninger, træffer Finanstilsynet afgørelse om pågældende bestyrelsesmedlem eller direktørs egnethed og hæderlighed, som herefter meddeles vedkommende personligt. Samtidig orienteres bestyrelsen og direktionen i den pågældende finansielle virksomhed, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er tilknyttet.

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed.

Senest opdateret 24-11-2023