Ansøgning om tilladelse til etablering af filial eller dattervirksomhed i et land uden for Den Europæiske Union

Ansøgning om tilladelse til etablering af filial eller dattervirksomhed i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Ansøgning om tilladelse i medfør af §§ 38, stk. 8 og 40, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Hent ansøgsningsskema

Senest opdateret 12-09-2019