Tilladelse til afvikling

Her finder du regler om godkendelse af depotselskaber for danske UCITS.

Finanstilsynet kan efter ansøgning fra en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening tillade afvikling ved forenklet afvikling. Finanstilsynet gør opmærksom på kravene i lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) §§ 97 og 98, samt kravene i vejledning om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter § 84 m.fl. i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

For afvikling af andelsklasser henvises til § 91 i LIF.

(Finanstilsynet er opmærksom på, at der er trådt nye regler i kraft med lov nr. 333 af 20. marts 2013 om investeringsforeninger m.v. (LIF) som har erstattet lov nr. 718 af 25. juni 2010 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der er derfor ny vejledning under udarbejdelse med de korrekte lovhenvisninger.)

For en god ordens skyld henviser Finanstilsynet til § 216 i LIF og anmoder om, at der tages højde for bidrag til Finanstilsynet.

Se Vejledning om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter § 84 m.fl. i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. her 

Senest opdateret 08-05-2015