Godkendelse af danske UCITS delegation af den daglige ledelse

Det er muligt for en UCITS bestyrelse at delegere den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab i stedet for at ansætte en direktion.

Finanstilsynet skal godkende en dansk UCITS delegation af den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, jf. § 32, stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v. (LIF).

Finanstilsynets godkendelse er betinget af, at den danske UCITS overholder de i loven angivne krav, og at tilsynet ikke har bemærkninger til ansøgningen.

For investeringsforeninger er § 15 i LIF relevant, mens SIKAV’er reguleres af § 15 a, og reglerne for værdipapirfonde findes i § 15 b. 

Senest opdateret 01-08-2013