Produktgodkendelsesprocedurer

Her kan du læse nærmere om reguleringen vedrørende produktgodkendelsesprocedurer og produkt-styring (MIFID II’s regler for product oversight and governance (POG))

Produktgodkendelsesprocedurer

Her kan du læse nærmere om reguleringen vedrørende produktgodkendelsesprocedurer og produktstyring (MIFID II’s regler for product oversight and governance (POG))

Hvad er produktgodkendelsesprocedurer og produktstyring?

Produktgodkendelsesprocedurer er procedurer for udformning af finansielle produkter eller tjenesteydelser i forbindelse med salg eller rådgivning om finansielle produkter (herefter samlet ”produkt”), så de opfylder en bestemt målgruppes behov. Der skal udarbejdes en strategi for distribution af produkterne, så hvert produkt netop distribueres til den målgruppe, det er egnet til. Produktstyringsordningen skal sikre, at produkter regelmæssigt gennemgås, og at det kontrolleres, at produkterne faktisk distribueres til kunder inden for målgruppen.

Hvad er omfattet af reguleringen om produktgodkendelsesprocedurer?

Kravene gælder bl.a. for værdipapirhandlere, der udvikler, udsteder og/eller distribuerer investeringsprodukter (finansielle instrumenter og strukturelle indlån), f.eks. pengeinstitutter og fondsmæglere.

Hvad er indholdet i reglerne om procedurer for produktgodkendelse?

Reglerne for produktgodkendelse og produktstyring er i dansk ret implementeret i bekendtgørelse nr. 1175 af 11. august 2022 om produktgodkendelsesprocedurer (produktgodkendelsesbekendtgørelsen).

Både produktudviklere og distributører skal fastsætte en målgruppe for det produkt, de udvikler og distribuerer. Ved afgrænsningen af målgruppen skal virksomheden præcisere de typer kunder, hvis behov, karakteristika og investeringsformål produktet er foreneligt med. Virksomheden skal ligeledes sikre, at distributionsstrategien for produktet passer til den afgrænsede målgruppe. Endelig skal virksomheden løbende vurdere, om produkterne fortsat opfylder målgruppens behov, og om den tilsigtede distributionsstrategi fortsat er hensigtsmæssig.

Reglerne indeholder desuden organisatoriske krav til produktudviklere og distributører, herunder krav til deres compliancefunktion, ressourcer og kompetencer samt ledelsens involvering.

Hvad er formålet med reglerne om produktgodkendelse og produktstyring?

Formålet med reglerne er at sikre, at virksomheder har produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger, der understøtter, at kunder kun får tilbud eller anbefalet at investere i finansielle produkter, når det er i kundens interesse.

Hvor kan jeg læse nærmere om reglerne om procedurer for produktgodkendelse?

Læs mere i følgende:

  • Bekendtgørelse nr. 1175 af 11. august 2022 om produktgodkendelsesprocedurer
  • Artikel 16, stk. 3, og artikel 24, stk. 2 i MiFID II (direktiv 2014/65/EU)
  • Reglerne er suppleret af artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016
  • Den fælleseuropæiske værdipapirtilsynsmyndighed ESMA’s retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II (ESMA35-43-620)

Finanstilsynets temaundersøgelse om produktgodkendelsesprocesser og produktstyringsordninger

Senest opdateret 24-03-2023