Kend din kunde - Egnethedstest og hensigtsmæssighedstest

Her kan du læse nærmere om reglerne vedr. egnethedstest og hensigtsmæssighedstest.

Hvad er ”Kend din kunde” – egnethedstest og hensigtsmæssighedstest?

Reglerne om investorbeskyttelse i MiFID II indeholder krav om, at en værdipapirhandler skal kende sin kunde, når værdipapirhandleren yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje, eller før værdipapirhandleren gennemfører ordrer for en kunde.

Hvad er formålet med ”Kend din kunde” – egnethedstest og hensigtsmæssighedstest?

Reglerne betyder i praksis, at værdipapirhandleren skal indhente oplysninger om kundens forhold, så værdipapirhandleren kan vurdere, om handlen er egnet til eller hensigtsmæssig for kunden. Hvis værdipapirhandleren udøver investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal værdipapirhandleren gennemføre en egnethedstest af kunden. Til egnethedstesten skal værdipapirhandleren indhente oplysninger, der gør det muligt at vurdere kundens kendskab til og erfaring med de produkter, rådgivningen omhandler, samt at vurdere kundens finansielle situation og investeringsformål.

Hvad er indholdet i ”Kend din kunde” – egnethedstest og hensigtsmæssighedstest?

MiFID II indfører også krav om, at værdipapirhandleren skal udarbejde en erklæring om egnethed. Kunden skal have egnethedserklæringen, inden den enkelte transaktion udføres. I egnethedserklæringen skal værdipapirhandleren oplyse kunden om typen af den investeringsrådgivning, der er ydet, og hvordan rådgivningen stemmer overens med kundens præferencer, mål og andre karakteristika. 

Hvis værdipapirhandleren ikke udøver investeringsrådgivning, men blot gennemfører handler for en detailkunde, skal værdipapirhandleren gennemføre en hensigtsmæssighedstest af kunden. Med hensigtsmæssighedstesten skal værdipapirhandleren vurdere, om kundens kendskab til og erfaring med det ønskede produkt er tiltrækkeligt til, at det er hensigtsmæssigt for kunden at investere i produktet.

Værdipapirhandleren kan undlade at gennemføre hensigtsmæssighedstesten og foretage handlen som execution only, hvis værdipapirhandleren gennemfører ordrer, der udelukkende vedrører ikkekomplekse produkter. Det kan f.eks. være aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeningsbeviser mv. Med MiFID II opdateres listen over ikke-komplekse produkter. Disse fremgår af § 13 i bekendtgørelse nr. 747 af 7. juni 2017 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Hvor kan jeg læse nærmere om ”Kend din kunde” – egnethedstest og hensigtsmæssighedstest?

Kend din kunde-princippet og reglerne om egnethedstest, egnethedserklæring og hensigtsmæssighedstest er i dansk ret implementeret i kapitel 4 i BEK nr 191 af 31/01/2022 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Senest opdateret 21-10-2022