Afgørelser og tilkendegivelser

Her kan du læse om offentliggjorte afgørelser vedrørende overtagelsestilbud

Afgørelser i øvrigt

Dato Selskab Emne

Link

02-07-2009 GourmetBryggeriet A/S Fastsættelse af tilbudskurs ved pligtmæssigt overtagelsestilbud Link
30-09-2011 Cimber Sterling Group A/S Undersøgelse af grundlag for regulering af tilbudskurs Link
11-09-2014 Topdanmark A/S Afgørelse om tilbudspligt Link

 

Politianmeldelser, bødeforlæg og påtaler

Dato Selskab Emne

Link

16-08-2010 EVA Holding ApS For sen offentliggørelse om tilbudspligt Link
26-05-2015 Kvalitena Danmark AB For sen offentliggørelse af beslutning om købstilbud Link
13-11-2015 Nordjyske Bank A/S Påtale for ikke at have sikret modydelsen til brug for finansiering Link

 

Ændringer af administrativ praksis

Efter indstilling fra Finanstilsynet traf Det Finansielle Råd den 19. februar 2014 beslutning om at ophøre med administrativ praksis vedrørende begrebet ”én aktionær”.

Læs nærmere om beslutningen om ophør af administrativ praksis vedr. ”én aktionær” her.

Senest opdateret 08-02-2022