Betalingstjenesteområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Generelt

Betalingsinstitutter

Udsteder af elektroniske penge

Senest opdateret 12-10-2023