Finanstilsynets kommunikation om forbrugersager

Finanstilsynet udfører en særlig opgave med at gøre opmærksom på tilsynsarbejdet på forbrugerområdet for at styrke forbrugerbeskyttelsen.

Finanstilsynets strategiske målsætning er at sikre berettiget tillid til den finansielle sektor.

De finansielle virksomheders behandling af forbrugerne har en direkte effekt på forbrugernes tillid til den enkelte virksomhed og til sektoren som helhed.

Det er derfor af afgørende betydning, at de finansielle virksomheder lever op til deres ansvar overfor forbrugerne.

Tilsynet med de forbrugerbeskyttende regler sikrer, at danske forbrugere får en god og tillidsskabende oplevelse, når de møder den finansielle sektor. Det skal sikre, at forbrugerne får den rådgivning, de har krav på. Derfor er det også vigtigt, at forbrugerne kender deres rettigheder.

Hvis forbrugerne selv skal kunne stille krav til de finansielle virksomheder for at få den beskyttelse, de har krav på efter de forbrugerbeskyttende regler på det finansielle område, er det afgørende, at kendskabet til reglerne og deres anvendelse kommer bredt ud.

Finanstilsynet har i 2020 fået et større ansvar for at styrke forbrugerens finansielle velvære, da opgaverne fra det nu nedlagte Penge- og Pensionspanelet er overgået til Finanstilsynet. Opgaven løftes nu ikke blot med tilsynsarbejde, men også med styrket kommunikation rettet mod forbrugeren.

Derfor er det vigtigt, at de afgørelser, som Finanstilsynet træffer på forbrugerområdet, ikke blot bliver kommunikeret til de finansielle virksomheder, men også når ud til forbrugerne. Afgørelserne skal kommunikeres på en måde, så forbrugerne kan se, hvilken betydning de har for dem i deres dagligdag.

Finanstilsynet bestræber sig på at indrette sin kommunikation om tilsynet med de forbrugerbeskyttende regler på en måde, så budskaberne når forbrugerne via de nyhedsmedier, som den almindelige dansker benytter.

Konkret vil Finanstilsynets kommunikation om forbrugersager være baseret på følgende principper:

  • Sproget er hverdagssprog og der anvendes gerne billeder og metaforer, så afgørelsernes indhold i visse tilfælde relateres til mere dagligdags situationer
  • Finanstilsynet vil fremhæve konkrete eksempler på regelbrud, svigt og dårlig kundebehandling i de finansielle virksomheder
  • Kommunikationen har fokus på, hvilke direkte konsekvenser en afgørelse har for forbrugeren.

Finanstilsynet anser kommunikationen til forbrugerne som et vigtigt indsatsområde, der indgår som et led i den informationsvirksomhedsopgave, som Finanstilsynet er pålagt. Den målrettede forbrugerkommunikation er desuden et led i den prioriterede indsats i forhold til styrkelsen af forbrugerbeskyttelsen, som er et af Finanstilsynets strategiske hovedområder.

Senest opdateret 08-12-2023