Politianmeldelse – EVA Holding ApS - Bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 1

17-08-2010

Finanstilsynets beslutning af 16. august 2010. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde EVA Holding ApS for ikke at overholde selskabets forpligtelser til straks efter erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost, der udløser tilbudspligt efter § 2, stk. 1, at of-fentliggøre meddelelse herom efter § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3.

EVA Holding ApS erhvervede den 3. marts 2010 den kontrollerende ak-tiepost i HIO Property Invest A/S. Meddelelse blev afgivet til NASDAQ OMX First North den 2. marts 2010, men blev ikke videredistribueret til offentligheden via elektroniske medier. Meddelelsen om erhvervelsen af den kontrollerende aktiepost i HIO Property Invest A/S og den udløste tilbudspligt blev offentliggjort den 22. marts 2010 efter at Finanstilsynet tog kontakt til selskabet.

EVA Holding ApS har anført at overtrædelsen skyldtes en misforståelse af regelsættet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at der foreligger en overtrædelse af plig-ten til straks efter erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost, der udløser tilbudspligt efter § 2, stk. 1, at offentliggøre meddelelse herom efter § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om over-tagelsestilbud.

Senest opdateret 17-08-2010