Lov om værdipapirhandel m.v. § 8, stk.2, nr. 5 – Tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen – Cimber Sterling Group A/S

30-09-2011

Finanstilsynets afgørelse af 26. august 2011. Sagen har været forelagt formandskabet i Fondsrådet

Finanstilsynet har i forbindelse med godkendelse af tilbudsdokument og tilbudsannonce vedrørende et pligtmæssigt overtagelsestilbud på Cimber Sterling Group A/S (Cimber) truffet afgørelse om, at en tilbudskurs, der var lavere end den kurs, aktien blev handlet til i markedet, ikke kunne siges at være åbenbar urimelig. Finanstilsynet har i afgørelsen lagt vægt på, at aktionærerne på en generalforsamling forud for kapitalindskuddet stemte for kapitaludvidelsen, Cimber før kapitalindskuddet var et nødlidende selskab, aktien var en illikvid aktie samt kursudviklingen i Cimber. Finanstilsynet fandt derfor på det foreliggende grundlag ikke anledning til at regulere tilbudskursen. 

Se afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 30-09-2011