Markedsmisbrugsforordningen

Lovgivning

Her kan du finde henvisning til MAR, samt den relevante EU lovgivning.

Generelt om MAR

Her kan du læse om MAR.

MAR for udstedere

Udsættelse af intern viden

Her kan du læse mere om udsættelse af offentliggørelse af intern viden.

Aktietilbagekøbsprogrammer

Her kan du læse om reglerne for tilbagekøbsprogrammer i artikel 5 i markedsmisbrugsforordningen, også ofte kaldt safe habour-regimet.

Insiderlister

Her kan du læse om, hvorfor det er vigtigt at føre insiderlister.

Stabilisering

Her kan du læse om udsteders adgang til stabilisering.

Markedssonderinger

Her kan du læse om, hvad markedssonderinger er, og hvilke regler du er underlagt, når du foretager eller modtager markedssonderinger.

Oplysningsforpligtelser

Udsteders periodiske oplysningsforpligtelser

Udsteders periodiske oplysningsforpligtelse dækker over forpligtigelsen til at offentliggøre årsrapporter og halvårsrapporter. Her kan du finde information og vejledning.

Hvilke forpligtelser har danske selskaber optaget til handel i et andet EU/EØS-land end Danmark?

Her kan du læse om, hvilke oplysnings- og indberetningsforpligtelser en udsteder med registreret hjemsted i Danmark, men som er optaget til handel i et andet EU/EØS-land, skal være opmærksom på.

Generel intern viden

Intern viden

Her kan du blandt andet læse om, hvad intern viden er og hvordan udsteder skal håndtere intern viden.

Offentliggørelse af ledelsesændringer som intern viden

Hvornår skal en udsteder håndtere ledelsesændringer som intern viden? Det kan du finde svar på i Finanstilsynets nye vejledning. Du kan også finde svar på, hvornår Finanstilsynet vurderer, at den interne viden opstår, og om en offentliggørelse af ledelsesændringen vil kunne udsættes.

Offentliggørelse af intern viden i finansielle rapporter

Finanstilsynet har præciseret, hvordan udstedere bør offentliggøre intern viden i finansielle rapporter.

Forbud i MAR

Markedsmanipulation i MAR

Her kan du læse om markedsmanipulation i MAR.

Uretmæssig videregivelse af intern viden

Her kan du læse mere om forbuddet i MAR mod uretmæssigt at videregive intern viden.

Insiderhandel

Her kan du læse om forbuddet i MAR mod at foretage insiderhandel.

Pligter og undtagelser i MAR

STOR indberetninger

Her kan du læse mere om STOR indberetninger og hvad du skal gøre, hvis du opfatter mistænkelige transaktioner.

Investeringsanbefalinger

Bliv klogere på, hvornår en information udgør en investeringsanbefaling, og hvilke krav du skal være opmærksom på, når du offentliggør eller udbreder investeringsanbefalinger.