Stiller

En benchmarkstiller leverer inputdata til et benchmark til en administrator. En stiller kan være en børs, en bank eller en enhed, der leverer f.eks. inputdata om råvarepriser.

Stiller til et benchmark til en administrator er enten ikketilsynsbelagt eller tilsynsbelagt.

Ikketilsynsbelagt stiller

Er stiller ikke i forvejen under tilsyn af Finanstilsynet, skal reglerne for ikketilsynsbelagt stiller følges.

Her gælder, at stiller skal følge det adfærdskodeks, som administratoren udarbejder på det pågældende benchmark. Adfærdskodekset indeholder blandt andet krav til interessekonfliktstyring, retningslinjer for indberetning og skøn m.m.

Finanstilsynet fører tilsyn med stillere og deres efterlevelse af det adfærdskodeks, som de er underlagt, med fokus på, at de lever op til kravene i reguleringen.

Tilsynsbelagt stiller

Udover at leve op til kravene i administrators adfærdskodeks, skal en tilsynsbelagt benchmarkstiller følge en række krav om interne kontroller og governance.

Kravene varierer, afhængigt af hvilken kategori benchmarket falder i, f.eks. om det er et kritisk eller væsentligt benchmark, og hvilken type benchmark der er tale om, f.eks. et rente- eller råvarebenchmark. Benchmark-forordningen stiller f.eks. krav til uddannelse, opbevaring af data og revisioner, og skærpet krav til styring af interessekonflikter m.m. Finanstilsynet fører tilsyn med, at stiller overholder reglerne.

Læs om regler og forpligtigelser under benchmark-forordningen

Senest opdateret 27-06-2017