Søg om tilladelse, godkendelse eller vurdering

Skemaerne herunder er både til nye og eksisterende virksomheder.

Skemaerne kan sorteres efter virksomhedsområde eller gennem filtrering på tekst.

9 resultater

 • Ansøgning om tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester
  Emne:
  Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
 • Ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester
  Emne:
  2011, Ansøgning, Begrænsede netværk, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Begrænset tilladelse, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
  En virksomhed kan udøve betalingstjenester med en begrænset tilladelse, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder på intet tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 3 mio. euro om måneden.
 • Ansøgning om begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge (e-penge)
  Emne:
  2012, Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Begrænset tilladelse
  En virksomhed kan få en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, hvis virksomhedens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 5 mio. euro, jf. lov om betalinger § 50.
 • Ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut
  Emne:
  Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Instituttilladelse
  En virksomhed kan ansøge om en tilladelse som betalingsinstitut. En ansøgning om at opnå tilladelse som betalingsinstitut behandles efter reglerne i lov om betalinger, som trådte i kraft d. 1 januar 2018.
 • Ansøgning om tilladelse som e-penge-institut
  Emne:
  Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Instituttilladelse
  En virksomhed kan vælge imellem at ansøge om begrænset tilladelse til at udstede e-penge eller ansøge om fuld tilladelse som e-pengeinstitut.
 • Underretningspligt for virksomheder omfattet af lov om betalinger § 61
  Emne:
  Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
 • Underretningspligt for virksomheder omfattet af lov om betalinger § 62
  Emne:
  Ansøgning, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
 • Ansøgning - Undtagelse fra API fallback
  Emne:
  Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Ansøgning
  Pengeinstitutter og andre kontoførende betalingstjenesteudbydere, der ønsker undtagelse fra kravet om at etablere en fallback-mekanisme i henhold til artikel 33(6) i forordning (EU) 2018/389, skal ansøge Finanstilsynet herom.
 • Oplysningsskema for vurdering af fit & proper
  Emne:
  Fit & Proper, Kapitalmarkedsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Investeringsområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Investeringsområdet, Indberetninger, Forsikring og pension, Begrænsede netværk, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Tværgående, Ansøgning
  Information om fit & proper-vurdering og vejledning om, hvilke krav Finanstilsynet stiller til ledelsesmedlemmer.