Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser

Indsendes af: Firmapensionskasser omfattet af lov om firmapensionskasser.
Ifølge § 47, stk. 1, i lov om firmapensionskasser skal firmapensionskassens tekniske grundlag m.v. samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse.

 

Firmapensionskassen skal benytte de nedenfor anførte skemaer ved anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. samt ændringer heri, og ved den årlige indsendelse af sammenskrivning af det tekniske grundlag m.v., jf. bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser.

Anmeldelse af firmapensionskassens tekniske grundlag m.v. og ændringer heri skal foretages ved at benytte Finanstilsynets skema benævnt "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v."  jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Anmeldelse af firmapensionskassens tekniske grundlag m.v. og ændringer heri kan eventuelt vedlægges en særskilt redegørelse, der ikke er offentligt tilgængeligt, jf.  bekendtgørelsens § 5, stk. 1. Finanstilsynets skema benævnt ”Redegørelse i henhold til § 5 stk. 1” skal benyttes.

Anmeldelse af firmapensionskassens tekniske grundlag m.v. og ændringer heri skal være vedlagt en særskilt erklæring fra firmapensionskassens ansvarshavende aktuar vedrørende de anmeldte forhold, jf.  bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Finanstilsynets skema benævnt "Aktuarerklæring" skal benyttes hertil.

Firmapensionskassen skal hvert år inden udgangen af juni indsende en sammenskrivning af firmapensionskassens samlede gældende anmeldte tekniske grundlag m.v. til Finanstilsynet, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 5. Finanstilsynets skema benævnt ”Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v.”. skal benyttes hertil.

Anmeldelse af firmapensionskassens tekniske grundlag m.v., ændringer heri, en redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, og en aktuarerklæring efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Firmapensionskassens sammenskrevne tekniske grundlag m.v., der er nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 5, skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Elektronisk indsendelse af

  • anmeldelse af firmapensionskassens tekniske grundlag m.v., ændringer heri, en redegørelse og en aktuarerklæring, og

  • sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v.

skal foretages via mail til ”anmeldelse@ftnet.dk”.   

De ovenfor nævnte dokumenter skal vedhæftes mailen som hver sit pdf-dokument. Dokumenterne kan om nødvendigt indsendes via flere mails.

 

Se i øvrigt Finanstilsynets vejledning til fortrolig kommunikation.

Skemaer

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v.

Redegørelse i henhold til § 5, stk.

Aktuarerklæring

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v.

Senest opdateret 06-09-2022