Anmeldelse af præmarkedsføring af en alternativ investeringsfond i Danmark eller i et andet EU land af en forvalter med registreret hjemsted i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), og som ønsker at præmarkedsføre eller har præmarkedsført en alternativ investeringsfond i Danmark eller i et anden EU land til professionelle investorer, skal anmelde dette til Finanstilsynet, jf. § 88 a i FAIF-loven.

Gå til LBK nr. 2015 af 1. november 2021 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Til brug for anmeldelsen af præmarkedsføring af en alternativ investeringsfond har Finanstilsynet udarbejdet et notifikationsbrev, som skal anvendes. Finanstilsynet videresender skemaet til de kompetente myndigheder i de lande, hvor fonden ønsker at blive præmarkedsført eller allerede har præmarkedsført sig.

Hent notifikationsbrevet

Notifikationen skal indsendes til crossborder@ftnet.dk

Senest opdateret 02-12-2021