Tilladelse til handel med CO2-kvoter og muligheden for at byde direkte på auktioner over CO2-kvoter

CO2-kvoter er finansielle instrumenter, og handel med CO2-kvoter og bud på auktioner for CO2-kvoter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Hvis du som virksomhed ønsker at handle med eller byde på auktioner over CO2-kvoter skal du være opmærksom på, at du kan have behov for en tilladelse hertil. 

CO2-kvoter er finansielle instrumenter og udførelse af aktiviteter med disse, herunder handel for egen eller kunders regning og udførelse af kundeordrer, og budgivning på auktioner over CO2-kvoter kræver i nogle tilfælde en tilladelse fra Finanstilsynet. 

Du kan læse mere om, hvornår en virksomhed har behov for en tilladelse til at udføre aktiviteter vedrørende CO2-kvoter og hvordan der kan søges om sådanne tilladelser her (link fører til informationsskrivelsen)

Gå til ansøgningsskema

Information om tilladelse til handel med CO2-kvoter

Undtagelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter eller lov om finansiel virksomhed (retsinformation.dk)

Lov om finansiel virksomhed (retsinformation.dk)

Ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab 

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet EØS-relevant tekst

Senest opdateret 09-01-2024