Anmeldelse om markedsføring af danske UCITS i udlandet

En dansk UCITS, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS-direktivet), og som ønsker at markedsføre sine andele i et EU/EØS-land, skal anmelde dette til Finanstilsynet.

Det er kun anmeldelse af markedsføring af UCITS og afdelinger af UCITS, der skal ske til Finanstilsynet. Anmeldelse af nye andelsklasser i afdelinger, der allerede er registeret til markedsføring i det pågældende værtsland, eller meddelelser om ændringer af registrerede oplysninger skal ske til værtslandets tilsynsmyndighed.

Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med den fremgangsmetode, som er beskrevet i Kommissionens forordning nr. 584/2010 af 1. juli 2010. Værtslandet, hvor investeringsforeningen ønsker at markedsføre sine andele, skal modtage en ansøgning i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gælder i værtslandet. En liste over de relevante myndigheders hjemmesider kan findes på: http://www.esma.europa.eu.

Når en dansk UCITS har udfyldt en anmeldelse i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af værtslandets lovgivning, skal den komplette ansøgning indsendes til Finanstilsynet, som vil varetage anmeldelsen til værtslandets tilsynsmyndighed. Den komplette ansøgning skal indsendes til: finanstilsynet@ftnet.dk.

Som Bilag 1 til Kommissionens forordning nr. 584/2010 af 1. juli 2010 er der udarbejdet en anmeldelsesskrivelse (Notification Letter), der skal benyttes ved anmeldelse om markedsføring i et EU/EØS-land. På baggrund af forordningen har Finanstilsynet udarbejdet et Notification Letter, som kan benyttes ved anmeldelse af markedsføring af danske UCITS i et EU/EØS-land.

Hent anmeldelsesskrivelse for danske investeringsinstitutter i udlandet (udfyldbar pdf - kun engelsk).

Det anbefales dog, at danske UCITS benytter sig af den anmeldelsesskrivelse, som er offentliggjort af tilsynsmyndigheden i det værtsland, hvor den danske UCITS ønsker at markedsføre sine andele, i det omfang den er tilgængelig. 

Senest opdateret 20-11-2023