Q&A om LEI-koder

Generelle spørgsmål

LEI står for Legal Entity Identifier. LEI er et globalt system, der består af identifikationskoder for virksomheder, som bl.a. deltager i transaktioner på finansmarkederne. En LEI-kode er unik for den virksomhed eller juridiske enhed, den er tilknyttet. Dermed gør systemet det muligt præcist at identificere den juridiske enheds aktiviteter på finansmarkederne.

Alle udstedte LEI-koder er offentlige og kan ses på: https://www.gleif.org/en/lei/search

LEI-koder er et vigtigt redskab for de finansielle tilsynsmyndigheder. Formålet med LEI-systemet er at styrke det globale tilsyn med finansmarkederne, f.eks. løbende markedsovervågning og identifikation af systemiske risici.

Alle juridiske personer, som ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, foreninger, andelsboligforeninger, fonde m.fl.

Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (CPR-nummer) og skal derfor ikke have en LEI-kode.

Du skal ikke have en LEI-kode, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater.

Du skal have en LEI-kode i overensstemmelse med EMIR-forordningen, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, der handler med derivater.

En virksomhed eller juridisk enhed kan erhverve en LEI-kode gennem en organisation, der udsteder LEI-koder – en såkaldt LOU (Local Operating Unit). Du bestemmer selv, hvilken LEI-kodeudsteder du vil benytte. Der findes ingen danske LEI-kodeudstedere, men du kan købe en LEI-kode fra en udenlandsk udsteder.

Listen af udstedere, og hvem de udsteder til, findes på denne side: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

En LEI-kode er forbundet med omkostninger i forbindelse med udstedelsen, dertil kommer et årligt gebyr til drift af systemet. De nøjagtige omkostninger afhænger, hvilken udbyder der udsteder LEI-koden.

Nej. Antallet eller værdien af handlede værdipapirer er uden betydning. 

CVR-nummeret er dansk og bruges kun i Danmark. Et CVR-nummer kan derfor ikke tjene som unik international identifikationskode for transaktioner på finansmarkederne.

En værdipapirhandler må ikke udføre eller gennemføre en ordre eller transaktion for en juridisk person, som ikke har en LEI-kode. Den juridiske person kan dermed ikke købe eller sælge værdipapirer.

Nej. Det er først i forbindelse med køb eller et salg, at en LEI-kode er påkrævet. Du må derfor gerne eje værdipapirer uden at have en LEI-kode.

Det er uden betydning, om selskabet er momsregistreret eller ej. Hvis du har problemer med at få en LEI-kode til dit selskab, fond, forening eller anden juridisk person hos én LEI-udsteder, fordi du ikke har et momsnummer, kan du prøve hos en anden udsteder.

Kravet om LEI-koder gælder også for konkursboer eller dødsboer, der skal afvikle værdipapirer.

Det betyder, at en advokat, der f.eks. er konkursadministrator i et konkursbo, skal sørge for at boet har en LEI-kode ved salg af værdipapirer.

Hvis selskabet er lukket inden, der er erhvervet en LEI-kode, er det tilladt at afvikle de resterende transaktioner med konkursadministrators LEI-kode. Samtidig skal Finanstilsynet orienteres om, at administratoren har indberettet på vegne af et konkurs- eller dødsbo. 

Finanstilsynet kan kontaktes om indberetninger af transaktioner på post4@ftnet.dk

En LEI-kode tegnes typisk for en vis periode, hvorefter den skal fornyes. Hvis en LEI-kode ikke bliver fornyet, vil den ikke blive opdateret med de seneste informationer om f.eks. adresse og navneændringer m.m. og skifter status til udløbet.

De fleste udbydere tilbyder en automatisk fornyelse af LEI-koden, så den ikke risikerer at udløbe. 

Er dit selskab indberetter eller gennemførende enhed, kan du ikke indberette transaktioner med en LEI-kode, som er udløbet, idet transaktionerne vil blive afvist af TRSII-systemet. Koden skal fornyes hurtigst muligt, og Finanstilsynet skal omgående have besked om den forsinkede indrapportering af transaktioner. Det gælder bl.a. for ARMer og investeringsselskaber, som indberetter på egne vegne, og for investeringsselskaber, som gennemfører transaktioner for deres kunder. 

Et selskab med en inaktiv LEI-kode anses for at være ophørt. Du kan derfor ikke indrapportere transaktioner for hverken indberetter eller gennemførende selskab eller som køber eller sælger af værdipapirer, hvis handelstidspunktet finder sted efter, at LEI-koden har fået status af inaktiv.

Fusioner og tvangsindløsninger er ikke omfattet af pligten til indberetning af transaktioner, jf. MiFIR RTS22, art. 2 stk. 5 (i).

Senest opdateret 18-06-2024