Ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark, skal sende en ansøgning til Finanstilsynet. Markedsføring af en alternativ investering fond overfor detailinvestorer er forbeholdt forvaltere, som har tilladelse jf. § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Forvaltere af alternative investeringsfonde kan søge om tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark, jf. § 5, stk. 4, og § 5 a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse nr. 1553 af 19. december 2022.

Gå til LBK nr. 2015 af 1. november 2021 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Gå til bekendtgørelse nr. 1553 af 19. december 2022 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer.

Finanstilsynet har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til markedsføring til detailinvestorer.

Du finder ansøgningsskemaet på virk.dk

Senest opdateret 17-11-2023