Forbrugslånsvirksomheder

Virksomheder, der udbyder kreditaftaler til forbrugere.

Søg om tilladelse som forbrugslånsvirksomhed

Virksomheder, der udbyder kreditaftaler til forbrugere, skal have en tilladel-se hos Finanstilsynet.

Finansielle virksomheder og ejendomskreditselskaber, som i forvejen er under tilsyn i Finanstilsynet, skal ikke også have en tilladelse som for-brugslånsvirksomheder.

Gå til ansøgningssiden.

Du kan læse loven her.

Indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslåns-virksomheders kreditaftaler

Forbrugslånsvirksomheder skal hvert år indberette en række oplysninger om deres kreditaftaler til Finanstilsynet. 

Find svar på en række spørgsmål vedrørende disse regler.

NYE REGLER: Virksomheder, der yder rente- og omkostningsfrie kreditter, skal have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed 

Fra den 1. juli 2023 er flere virksomheder blevet omfattet af reglerne i kreditaftaleloven og lov om forbrugslånsvirksomheder. Det sker, efter at Folketinget har vedtaget ændringer i både kreditaftaleloven og lov om forbrugslånsvirksomheder, der udvider anvendelsesområdet til også at omfatte rente- og omkostningsfrie kreditter. 

Det gælder erhvervsdrivende, der indgår aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser, og som accepterer, at forbrugeren rente- og omkostningsfrit betaler for varen eller tjenesteydelsen på et tidspunkt, senere end 90 dage efter leveringstidspunktet.

Erhvervsdrivende, der tillader forbrugeren rente- og omkostningsfrit at betale for en vare eller tjenesteydelse på et tidspunkt, senere end leverings-tidspunktet, dog ikke senere end 90 dage, og hvor der ikke er en tredje-part, der yder kredit, er derimod ikke omfattet.

Virksomheder, der yder rente- og omkostningsfrie kreditter, skal fra den 1. juli 2023 have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed fra Finanstilsynet.

Der er dog indført en overgangsordning for virksomheder, der før den 1. juli 2023 ydede rente- og omkostningsfrie kreditter – her er ansøgningsfristen er 31. december 2023.


Virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen og har søgt om tilladelse som forbrugslånsvirksomhed hos Finanstilsynet, kan fortsætte med at yde rente- og omkostningsfrie kreditter, indtil Finanstilsynet har afgjort ansøgningssagen.

Virksomheder, der yder forbrugslån uden tilladelse og som ikke på anden måde er undtaget fra loven, kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Læs mere om de nye regler og ansøgningsprocessen.

Læs mere om reglerne om kreditværdighedsvurdering.

Senest opdateret 23-04-2024