Meddelelse om etablering af filial eller grænseoverskridende tjenesteydelser

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) Nr. 926/2014 af 27. august 2014 indfører standardformularer for kreditinstitutter til brug for meddelelser til myndighederne, om udøvelsen af etableringsretten for filialer og den frie udveksling af tjenesteydelser.

Senest opdateret 28-04-2022