Ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde

Selskaber eller personer, der udelukkende ønsker at registreres som forvaltere af alternative investeringsfonde skal benytte et andet skema hertil.

Ansøgeren skal være opmærksom på, at når selskabet får tilladelse, skal selskabet som en del af tilladelsen kunne håndtere de indberetningspligter, der følger af FAIF-loven. Første indberetning skal ske senest den 31. januar 2014 og herefter regelmæssigt i henhold til level 2 forordningen samt ESMA’s guidelines, hvor hyppigheden varierer efter forvalterens størrelse. Indberetninger skal dog tidligst ske efter tilladelse er meddelt fra Finanstilsynet.

Du finder ansøgningsskemaet på virk.dk

Senest opdateret 06-02-2020