Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2008

15-01-2008

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
ALKA Liv 26.02.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  30.04.2008 Midlertidig udsættelse af anvendelse af bonuspotentialer på fripolicer og kursværn pdf
  30.06.2008 Midlertidig udsættelse af anvendelse af bonuspotentialer på fripolicer og kursværn pdf
ALKA Liv II 19.11.2008 Tarif for visse kritiske sygdomme pdf
  19.12.2008 Principper for genforsikring 2009 pdf
  19.12.2008 Tegningsregler for frivillige ordninger med formodet samtykke pdf
  19.12.2008 Opjustering af grænser for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  19.12.2008 Tegning af enkeltstående udløbssum pdf
  19.12.2008 Bonusrente for 2008 pdf
  19.12.2008 Regler for opgørelse af IBNR- og
RBNS-hensættelser
pdf
Alm. Brand Liv og Pension 03.03.2008 Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer pdf
  03.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  26.03.2008 Ændring af visse parametre i beregningsgrundlaget for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.04.2008 Principper for genforsikring pdf
  02.09.2008 Helbredsbedømmelse pdf
  25.11.2008 Ændring af regler for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring pdf
  15.12.2008 Bonussatser pdf
  16.12.2008 Satser gældende fra 1. januar 2009 pdf
  16.12.2008 Bonussatser for 2009 for den del afbestanden, som er omfattet af samarbejdet Forende Gruppeliv pdf
  16.12.2008 Risikoforrentning for 2009 pdf
AP Pension 08.01.2008 Genforsikring pdf
  22.02.2008 Markedsværdigrundlag pdf
  26.06.2008 Faktisk risikoforrentning for året 2007 pdf
  17.12.2008 Risikoforrentning for året 2009 pdf
  19.12.2008 Opskrivningssatsen D i Bonusregulativ af 1975 pdf
  19.12.2008 Depotrente fra 1. januar 2009 pdf
  19.12.2008 Bonus vedr. indbetalte præmier og indskud før 1. januar 1954 pdf
  22.12.2008 Priser på 2. orden for invaliderisiko pdf
  22.12.2008 Markedsværdigrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  23.12.2008 Gebyrer og satser i bonusregulativet for rammeaftale pdf
  23.12.2008 Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 pdf
  19.12.2008 Priser på 2.orden for dødsrisiko pdf
  19.12.2008 Nedsættelse af bonustillæg pdf
  23.12.2008 Samlet koncession for Gruppeliv pdf
  23.12.2008 Samlet koncession for Gruppeliv pdf
  23.12.2008 Satser og gebyrer for forsikringer
under forsikringsklasse III
pdf
Danica Liv III 18.01.2008 Dødelighedsparametre pdf
Danica Pension 18.01.2008 Dødelighedsparametre pdf
  22.02.2008 Forhøjelse af maksimumdækning
og bonussatser 2008
pdf
  01.02.2008 Realiseret risikoforrentning for egenkapital pdf
  22.02.2008 Kritisk sygdom pdf
  25.02.2008 Bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  30.05.2008 Risikosatser pdf
  29.08.2008 Ændring af kompensation af flyttegebyr pdf
  29.08.2008 Omkostningssatser pdf
  29.08.2008 Faginvaliditet for musikere pdf
  24.10.2008 Genkøbsregler pdf
  30.10.2008 Overførselstillæg pdf
  05.11.2008 Bonuspotentiale på fripoliceydelse pdf
  28.11.2008 Risikosatser pdf
  11.12.2008 Ændring af bonusregulativer og regulativ for kontostyrelse pdf
  19.12.2008 Overskudspolitik 2009 pdf
  19.12.2008 Omkostningssatser pdf
  19.12.2008 Kontorenter pdf
Danica Pension I 18.01.2008 Dødlighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  21.04.2008 Garanti under udbetaling i Danica Balance pdf
  30.05.2008 Risikosatser pdf
  29.08.2008 Ændring af kompensation af flyttegebyr pdf
  29.08.2008 Særligt saldotilskud i Danica Balance pdf
  29.08.2008 Omkostningssatser pdf
  28.11.2008 Risikosatser pdf
  19.12.2008 Omkostningssatser pdf
  19.12.2008 Kontorenter pdf
FunktionærPension 29.02.2008 Omvalgsbonus - forsikringsklasse I pdf
  16.05.2008 Omvalgsbonus - forsikringsklasse I. 1.juni 2008 pdf
  10.06.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  19.08.2008 Omvalgsbonus - forsikringsklasse 1 - 1 september 2008 pdf
  24.10.2008 Omvalgsbonus - forsikringsklasse I, 1. november
2008
pdf
  10.12.2008 Omvalgsbonus for perioden 01/08 2007 - 30/10-2008 pdf
  22.12.2008 Forrentning af egenkapital og særlig bonushensættelser 2009 pdf
  22.12.2008 Bonussatser 2009 i gennemsnitsrenteproduktet pdf
  22.12.2008 Markedsværdidødelighed 31-12-2008 pdf
  22.12.2008 Omkostningssatser for 2009 i markedsrenteproduktet pdf
Industriens Pension 28.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  24.04.2008 2. ordens satser fra og med 1. januar 2008 pdf
  24.04.2008 Satser for 2008 for gruppeliv pdf
  04.06.2008 Overskudsdisponering for 2008 pdf
  28.11.2008 Opsigelse af overførselsaftale pdf
  19.12.2008 Ændring af styktillæg på præmier i teknisk grundlag for forsikringsklasse III pdf
  19.12.2008 Satser for 2009 vedr. gruppeliv pdf
  19.12.2008 2. ordens satser fra og med 1. januar 2009 pdf
  19.12.2008 Ændring af stykomkostninger i de tekniske grundlag pdf
  19.12.2008 Anmeldelse om overskudsdisponering for 2009 pdf
Kommunernes Pensionsforsikring 14.01.2008 Forhøjelse af maksimumsdækning og bonussatser 2008 for gruppeliv pdf
  28.03.2008 Realiseret driftsherretillæg for egenkapitalen i 2007 pdf
Letpension 29.07.2008 Teknisk grundlag pdf
Livsforsikringsselskabet A/S 27.10.2008 Tegningsgrundlag pdf
  27.10.2008 Hensættelsesgrundlag pdf
  27.10.2008 Bonusregulativ pdf
  27.10.2008 Bonussatser mv 2008 pdf
  13.11.2008 Regler for forretning af egenkapital pdf
Lærernes Pension 06.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  25.04.2008 Regelsæt for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  08.12.2008 Regler for egenkapitalforretning pdf
  22.12.2008 2. ordens satser gældende fra 1. januar 2009 pdf
  22.12.2008 Individualisering af særlige bonushensættelser pdf
  22.12.2008 Markedsværdiparametre pdf
  22.12.2008 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat pdf
Nordea Liv og Pension
Livsforsikringsselskab A/S
08.01.2008 Forhøjelse af maksimumsdækning af bonussatser 2008 pdf
  06.02.2008 Hensættelsesmodel for aktuelle invaliderenter og præmiefritagelser pdf
  14.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  04.04.2008 Bonussatser 2008 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  25.04.2008 Ændret regel for beregning af tilbagekøbsværdi på beregningsgrundlaget TBU1 pdf
  25.04.2008 Ændret maksimum for kompensation af flyttegebyr ved etablering af obligatorisk firmapensionsaftale pdf
  30.04.2008 Ændring til omkostningsklasser og -satser for unit-linked forsikringer pdf
  04.07.2008 Ændret sats vedr. stop-loss præmie for særligt risikoregnskab pdf
  30.09.2008 Ændrede risikobonussatser for visse forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  21.11.2008 Satser for "plusindskud" indskudstalt opsparingsprodukt omfattet af Bonusregulativ I pdf
  24.11.2008 Ændret regel for mindste værdi ved om skrivning til fripolice for forsikringsklasse I og VI pdf
  24.11.2008 Ændret regel for mindste værdi ved omskrivning til fripolice for forsikringsklasse I, III og VI pdf
  24.11.2008 Satser for 2008 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer pdf
  24.11.2008 Bonussatser for 2009 omfattet af bonusregulativ I pdf
  08.12.2008 Ændringer til helbredsregler pdf
  19.12.2008 Egenkapitalens forventede andel af det realiserede resultat for 2009 pdf
  22.12.2008 Bonusrenter m.v. gældende fra 1. januar 2009 pdf
  22.12.2008 Ændret kriterium for kompensation af flyttegebyr ved etablering af obligatorisk firmapensionsaftale pdf
PenSam 26.02.2008 Parametre pdf
  18.03.2008 Metode til opgørelse af hensættelse til opretholdt dækning for beregningsgrundlagene PS90,
PS92, PS93 og PSUNI
pdf
  05.08.2008 Genforsikringsforhold pdf
  01.12.2008 Metode til hensættelse til indtrufne,endnu ikke opgjorte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  19.12.2008 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2009 pdf
  19.12.2008 Metode til opgørelse af kollektiv hensættelse ved bidragsbortfald for forsikringer pdf
  19.12.2008 Bonussatser for året 2008 samt delbonussatser for 2009 pdf
  19.12.2008 Ændring af tekniske bilag til regler for bonusberegning pdf
PensionDanmark
Pensionsforsikringsaktieselskab
14.03.2008 Realiseret risikoforrentning for 2007 pdf
  15.04.2008 Genanmeldelse af overskudspolitik pdf
  14.03.2008 Ændring i overskudspolitik pdf
  01.09.2008 Overskudspolitik pdf
  01.09.2008 Bonusregulativ for forsikringer tegnet på P 66 4,25%, forsikringsklasse 1 pdf
  01.09.2008 Bonussatser for forsikringer under kontribution bortset fra forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  01.09.2008 Bonussatser for forsikringer på grundlaget P 66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  01.09.2008 Bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P 66 4,25%,
forsikringsklasse I
pdf
  09.10.2008 Ændring af kursværn pdf
  07.11.2008 Ændring af satser for gruppeliv under Falck-ordningen pdf
  17.11.2008 Ændring af foreløbig kontorente pdf
  19.12.2008 Satser for forsikringsklasse III for 2009 pdf
  19.12.2008 Satser for 2009 forsikringsklasse III pdf
  19.12.2008 Ændring af satser for gruppeliv pdf
  19.12.2008 Bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtagen forsikringer tegnet på P66 4,25%,
forsikringsklasse I
pdf
  19.12.2008 Bonussatser for forsikringer under kontribution bortset for forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I vedr. 2008 og 2009 pdf
  19.12.2008 Ændring af bonusregulativ for gruppeliv pdf
  19.12.2008 Ændring af gruppelivsgrundlag pdf
  19.12.2008 anmeldelse af teknisk grundlag for forsikringsklasse III pdf
  19.12.2008 Ændring i teknisk grundlag for forsikringsklasse I pdf
  19.12.2008 Ændring af gruppelivsgrundlag pdf
  19.12.2008 Ændring i teknisk grundlag forsikringsklasse I pdf
  19.12.2008 Teknisk grundlag for forsikringsklasse III pdf
  19.12.2008 Ændring af bonusregulativ for gruppeliv pdf
  19.12.2008 Anmeldelse af bonussatser for forsikringer under kontribution bortset fra forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I vedrørende 2008 og 2009 pdf
  19.12.2008 Bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtagen forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  19.12.2008 Ændring af gruppelivsgrundlag pdf
  19.12.2008 Satser for 2009 for forsikringsklasse I pdf
  19.12.2008 Satser for forsikringsklasse III for 2009 pdf
  19.12.2008 Ændring af satser for gruppeliv pdf
PFA Pension 31.01.2008 Depotrente 2008 pdf
  28.03.2008 Overførselstillæg ved flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente pdf
  29.04.2008 Nyt omkostningsbidrag for ordninger med årlig præmievolume over 500 mio. kr. pdf
  27.06.2008 Principper for erfaringstarifering af solidariske præmier pdf
  27.06.2008 Genkøbsregler for overførselstillæg pdf
  28.08.2008 Faginvaliditet til flyveledere pdf
  05.09.2008 Livsforsikringshensættelse opgjort til markedsværdi pdf
  31.10.2008 Regler for egenkapitalforrentning pdf
  01.11.2008 Kursværn og overførselstillæg pdf
  27.11.2008 Depotrente pr. 1. december 2008 pdf
  28.11.2008 Rentesatsen for gennemsnitsrentepuljen i PFA Invest pr. 1. december 2008 pdf
  12.12.2008 Omkostningssatser for PFA Unit Link pdf
  12.12.2008 Depotrente fra 1. januar og kursværn pdf
  17.12.2008 Markedsværdigrundlag pdf
  19.12.2008 Ændret 2.ordensgrundlag ved død pr 1 januar 2009 pdf
  19.12.2008 Omkostningssatser for 2009 pdf
  19.12.2008 Principper for erfaringstarifering af solidariske priser pdf
PFA Soraarneq 28.08.2008 Depotrente fra 1. september 2008 pdf
  05.09.2008 Livsforsikrings hensættelser opgjort til markedsværdi pdf
  30.11.2008 Regler for egenkapitalforretning pdf
  10.12.2008 Depotrente pr. 01/01-09 pdf
  17.12.2008 Markedsværdigrundlag pdf
  19.12.2008 Ændret 2.ordensgrundlag ved død pdf
  19.12.2008 Omkostningssatser for 2009 pdf
PKA+Pension Forsikringsselskab
A/S
26.03.2008 Kontorente for 2. kvartal 2008 for MERE I RENTE Pension pdf
  23.06.2008 Kontorente for 3. kvartal 2008 for MERE I RENTE Pension pdf
  22.09.2008 Kontorente for 4. kvartal 2008 for MERE I RENTE Pension pdf
  22.12.2008 Ændring af bonusregulativ pdf
  22.12.2008 Kontorente for 1. kvartal 2009 for "mere-i-rente pension" pdf
  22.12.2008 Satser for bonusregulativ. Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til
markedsværdi
pdf
  22.12.2008 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  22.12.2008 Ændring af metode til fastsættelse af risikotillæg ved opgørelse af livsforsikringshensættelserne pdf
PMF-Pension 22.02.2008 Tilbagekøbsintensitet pdf
  05.08.2008 Genforsikringsforhold pdf
  19.12.2008 Tilføjelse til bonus regulativer samt bonusfaktorer for året 2009 pdf
SAMPENSION KP Livsforsikring A/S 31.10.2008 Depotrenter pdf
  19.12.2008 Bonusfaktorer og andre satser pr. 1. januar 2009 i henhold til "Regulativ for beregning af bonus og tilskrivning af markedsafkast" samt bonussatser pr. 1. januar 2009 i henhold til bonusregulativerne for tjenestemandsforsikringer pdf
  19.12.2008 Driftsherretillæg for 2009 pdf
  19.12.2008 Regler for interne overførsler pdf
  19.12.2008 Regulativ for beregning af bonus og tilskrivning af markedsafkast pdf
  19.12.2008 Bonusfaktorer og andre satser pr. 1 januar 2009 i henhold til "Regulativ for beregning af bonus og tilskrivning af markedsafkast samt bonussatser pr. 1. januar 2009 i henhold til bonusregulativerne for tjenestemandsforsikringer pdf
  19.12.2008 Grundlag U08 og G08 pdf
SEB Link A/S 24.01.2008 Hensættelsesgrundlag pdf
  07.02.2008 Omkostningssatser 2008 pdf
  30.06.2008 Satser til særlig risikobonus fra
1. juli 2008
pdf
  30.06.2008 Regelsæt for særlig risikobonus
fra 1. juli 2008
pdf
  05.09.2008 Hensættelsesgrundlag pdf
  31.10.2008 Satser til særlig risikobonus pdf
  23.12.2008 Satser pdf
  23.12.2008 Reviderede regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
SEB Pension A/S 18.01.2008 Gruppeliv pdf
  21.01.2008 Hensættelsesgrundlag af SEB Tidspensions pdf
  07.02.2008 Satser for Tidspension pdf
  29.02.2008 Realiseret risikoforrentning for2007 pdf
  27.06.2008 Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser pdf
  30.06.2008 Satser til særlig risikobonus fra 1. juli 2008 pdf
  16.09.2008 Ugaranterede invaliderenter pdf
  24.10.2008 Opsigelse af overførselsaftale pdf
  24.10.2008 Opsigelse af overførselsaftale pdf
  31.10.2008 Genkøbsregler pdf
  31.10.2008 Satser til særlig risikobonus pdf
  31.10.2008 Satser pdf
  21.11.2008 Satser til hensættelsesgrundlag for opgørelse af markedsværdihensættelser. pdf
  05.12.2008 Satser for 2008 pdf
  23.12.2008 Satser for 2009 pdf
  23.12.2008 Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for de bestande af forsikring der er omfattet af bkg. om kontribution § 1 pdf
  23.12.2008 Satser for tidspension pdf
  23.12.2008 Reviderede regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 31.03.2008 Nye regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  29.08.2008 Nyt beregningstidspunkt for præmieberegning af solidariske priser pdf
  31.10.2008 Ændrede genforsikringsprincipper pdf
  27.11.2008 Minimumsgebyr på visse ordninger pdf
  19.12.2008 Justering af bonusregler og bonussatser for 2009 pdf
  19.12.2008 Satser mv. for 2009 pdf
  29.12.2008 Gebyr ved overførsler pdf
Skandia Livsforsikring A/S 28.02.2008 Nye omkostningssatser pdf
  31.03.2008 Kursværn på store ordninger pdf
  31.03.2008 Nye regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  10.06.2008 Faktiske realiserede risikoforretning for egenkapitalen for 2007 pdf
  30.06.2008 Ny kontorente gældende fra 1. juli 2008 pdf
  30.06.2008 Livsforsikringshensættelser opgjort til markedsværdi pdf
  29.08.2008 Nyt beregningstidpunkt for præmieberegning af solidariske priser pdf
  29.10.2008 Sats for kursværn på mindre ordninger pdf
  29.10.2008 Ny depotrente gældende fra 1. november 2008 pdf
  29.10.2008 Kursværn på mindre ordninger pdf
  31.10.2008 Ændrede genforsikringsprincipper pdf
  29.12.2008 Kontorente og satser mv. for 2009 pdf
  29.12.2008 Gebyr ved overførsler pdf
Skandia Livsforsikring A A/S 28.02.2008 Kontorente og satser mv. 2008 pdf
  10.06.2008 Realiserede risikoforretning for egenkapitalen for 2007 pdf
  31.10.2008 Ændrede genforsikringsprincipper pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 11.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  29.09.2008 Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdiprincipper for fastsættelse af
værdien for den retrospektive hensættelse, VRH
pdf
  30.09.2008 Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdigaranteret tilbagekøbsværdi pdf
  30.09.2008 Ændring af Tilbagekøbs- og fripoliceregulativ pdf
  09.10.2008 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 8. oktober 2008 pdf
  03.11.2008 Satser til brug for tilbagekøbs- og
fripoliceberegning fra med 29. oktober 2008
pdf
  29.12.2008 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2008 Satser for tilbagekøbs- og fripoliceberegning pr. 1. januar 2009 pdf
  30.12.2008 Bonussatser for 2009 pdf
Topdanmark Livsforsikring V A/S 11.03.2008 Realiseret risikoforrentning 2007 pdf
  29.12.2008 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2008 Satser for tilbagekøbs- og fripoliceberegning 2009 pdf
  30.12.2008 Bonussatser for 2009 pdf
       


 

Senest opdateret 20-04-2009