Nye nedskrivningsregler som følge af IFRS 9

Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber er ændret. Kreditinstitutterne vil fremover nedskrive mere og tidligere end i dag. Det bidrager til at opretholde en robust finansiel sektor i Danmark og skaber et mere præcist billede af den økonomiske udvikling i virksomhederne.

Reglerne udspringer af en ny international regnskabsstandard for værdiansættelse af finansielle aktiver, IFRS 9. De danske regnskabsregler er blevet tilpasset, så de fortsat er forenelige med internationale standarder. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018. Reglerne skal således anvendes første gang ved aflæggelse af regnskab for 1. kvartal 2018.

Se hele notatet

Senest opdateret 14-11-2017