STOR indberetninger

Her kan du læse mere om STOR indberetninger og hvad du skal gøre, hvis du opfatter mistænkelige transaktioner.

Der foreligger en pligt til at underrette Finanstilsynet om en mistænkelig handelsordre eller en mistænkelig transaktion, der kan udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg herpå. Denne pligt fremgår af artikel 16 i MAR, forordningen om markedsmisbrug (Europa-Parlamentets og Rådets Forordningen (EU) Nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF).

I vejledning nr. 9727 af 14. august 2019 om en værdipapirhandlers ansvar ved udførelse af kundeordrer og indberetning heraf i medfør markedsmisbrugsforordningen, kan en værdipapirhandler også mere specifikt læse om, i hvilke situationer værdipapirhandleren er forpligtet til at underrette Finanstilsynet om mistænkelige kundeordrer.

Vejledningen kan findes her

Indberetningspligten gælder såvel for enhver person, der driver en markedsplads eller handelsfacilitet, som forenhver person, der som led i sit erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner.

For at ensrette indberetninger i EU er der fastsat detaljerede regler for, hvilke informationer indberetningen skal indeholde. Disse indholdskrav er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/957 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner

Den delegerede forordning kan ses her

Sådan gør du

For at gøre det lettere at foretage en indberetning har Finanstilsynet udarbejdet et word-skema i overensstemmelse med bilaget til den delegerede forordning. Skemaet kan anvendes ved indberetning af mistænkelige ordrer eller mistænkelige transaktioner. For vejledning til at udfylde skemaet henvises til det oprindelige bilag, hvori der fremgår hjælpetekster til de enkelte felter.

Hent skema på dansk

Hent skema på engelsk

Det udfyldte skema samt eventuelle bilag skal sendes elektronisk til Finanstilsynet på e-mail til STOR@ftnet.dk, att. Kapitalmarkedsanalyse. Afsendelse bør ske som sikker mail med digital signatur eller fra virksomhedens E-boks.

Det kan være en hjælp af læse beskrivelsen af indberetningsskemaet, således udfyldning foretages korrekt

Senest opdateret 30-09-2019