Andre tilsynslove

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

ATP

LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 723 af 28/05/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1789 af 27/12/2018 - Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse

BEK nr 1788 af 27/12/2018 - Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

BEK nr. 1600 af 27/12/2019 Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død

BEK nr 1419 af 28/11/2018 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1216 af 10/10/2018 - Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 612 af 23/05/2018 - Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1344 af 28/11/2017 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1608 af 13/12/2016 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1390 af 24/11/2016 - Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 771 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 187 af 18/02/2016 - Konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2016

BEK nr 1840 af 23/12/2015 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1348 af 30/11/2015 - Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

BEK nr 1401 af 13/12/2019  - Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser

BEK nr 1345 af 30/11/2015 - Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse

BEK nr 1344 af 30/11/2015 - Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud

BEK nr 1385 af 25/11/2015 - Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1505 af 16/12/2014 - Garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1352 af 02/12/2013 - Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1342 af 20/11/2013 - Garantibidrag og tarif i 2014 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1460 af 21/12/2012 - Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2012

BEK nr 1459 af 21/12/2012 - Garantibidrag og tarif i 2013 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1357 af 22/12/2011 - Garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1257 af 11/11/2010 - Garantibidrag og tarif i 2011 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1284 af 16/12/2009 - Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing

 BEK nr 1346 af 23/11/2023 - Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og LD Fond

BEK nr 1235 af 09/12/2009 - Garantibidrag og tarif i 2010 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1059 af 11/11/2009 - Adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1104 af 20/11/2008 - Garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 143 af 28/02/2008 - Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008

BEK nr 142 af 28/02/2008 - Garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr. 2295 af 30/11/2021 - Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 936 af 26/11/2003 - A conto overførsel og endelig afregning af Særlig Pensionsopsparing fra de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 699 af 06/09/1999 - Endelig afregning af beregnet midlertidig pensionsopsparing mellem de statslige told- og skattemyndigheder og Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 932 af 07/12/1995 - Arbejdsmarkedets Tillægspension om afgangsordenen for arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne af ATP's repræsentantskab og bestyrelse 

BEK nr 104 af 15/02/1989 - Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om beregning og udbetaling m.v. af kompensation)

BEK nr 84 af 28/02/1979 - Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om udpegning af visse medlemmer af repræsentantskabet) 

AES

LBK nr. 376 af 31/03/2020 - Lov om arbejdsskadesikring

BEK nr 646 af 28/06/2019 - Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

BEK nr 645 af 28/06/2019 - Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

BEK nr 1033 af 28/05/2021 - Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

BEK nr 6 af 04/01/2019 - Afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

BEK nr 1271 af 28/11/2019 - Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

BEK nr 1482 af 02/12/2016 - Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

BEK nr 1728 af 30/11/2020 - Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

BEK nr. 905 af 26/08/2019 Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget

BEK nr 901 af 24/06/2016 - Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring

BEK nr 900 af 24/06/2016 - Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

BEK nr 1346 af 23/11/2023 - Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og LD Fonde

BEK nr 1012 af 28/10/2009 - Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 990 af 09/10/2009 - Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 1308 af 16/12/2008 - Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 1271 af 26/10/2007 - Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Garantifond for indskydere og investorer

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Senest opdateret 07-12-2023