Det regnskabskyndige underudvalg

Her kan du se det regnskabskyndige underudvalg.

Sager af regnskabsmæssig karakter forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen, når der er tale om principielle sager eller sager, der har videregående betydelige følger. Såvel Finanstilsynet som Erhvervsstyrelsen forelægger sager af regnskabsmæssige karakter for det regnskabskyndige underudvalg, når det er besluttet, at sagen skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse.

Sekretariatet for det regnskabskyndige underudvalg bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling på bestyrelsen.

Medlemmerne af det regnskabskyndige underudvalg fremgår af nedenstående:

Udvalgets formand

 • Medlem af Finanstilsynets bestyrelse og CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S, Marianne Rørslev Bock   

Medlemmer

 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, Per Gunslev
 • Formand for Finanstilsynets bestyrelse og professor, ph.d., SDU, Nina Dietz Legind
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Søren Nielsen
 • Statsaut. revisor, EY, Søren Kok Olsen
 • Seniorchefkonsulent, Dansk Industri, Tina Aggerholm
 • Statsautoriseret revisor, Partner, PwC, Kim Tang Lassen

Suppleanter

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler

Særlig sagkyndig fra Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre

I medfør af § 345, stk. 20, i lov om finansiel virksomhed udpeger Færøernes landsstyre og Grønlands Selvstyre hver en særlig sagkyndig, som efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 • Færøernes landsstyre har udpeget, Johannes Pauli Poulsen, fuldmægtig i Miljø- og Erhvervsministeriet på Færøerne.
 • Grønlands Selvstyre har udpeget, Nikolai S. Christensen, Departementschef i Departementet for Finanser, Grønlands Selvstyre.
Senest opdateret 16-04-2024