Vejledning til at kommunikere fortroligt med Finanstilsynet via digital post

Digital Post tilbyder en nem måde for både virksomheder og borgere til at kommunikere sikkert med Finanstilsynet.

Hvis din henvendelse er af fortrolig karakter, kan du kommunikere fortroligt med Finanstilsynet via digital post eller krypteret e-mail.

Digital Post

Borgere og virksomheder kan sende og modtage digital post med følsomt indhold til og fra Finanstilsynet ved at logge på virk.dk, borger.dk, eboks.dk med MitID og derigennem sende en kryp­teret og signeret meddelelse.

Meddelelsen bliver automatisk sendt videre til Finanstilsynets hovedpostkasse finanstilsynet@ftnet.dk, som derefter fordeler meddelelserne internt i Finanstilsynet.

Krypteret e-mail

Du kan sende krypteret e-mail til Finanstilsynets hovedpostkasse, finanstilsynet@ftnet.dk, ved at anvende Finanstilsynets offentlige OCES3-certifikat.

Certifikatet kan hentes fra https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/search ved at søge efter adressen på følgende måde:

Søgeresultatet vises og certifikatet hentes som vCard og gemmes i kontaktpersoner.

Ud over hovedpostkassen, har Finanstilsynet andre officielle postkasser, der kan sendes krypteret e­-mail til. Det er bl.a.:

  • anmeldelse@ftnet.dk - anmeldelse af teknisk grundlag for Firmapensionskasser og Livsforsikrings­selskaber.
  • itincident@ftnet.dk - IT-hændelsesrapportering for finansielle virksomheder, fælles datacentraler og udbydere af betalingstjenester.
  • stor@ftnet.dk - Indberetning af muligt markedsmisbrug

Certifikater hertil hentes på samme måde som certifikatet til hovedpostkassen.

SEPO tunnelmail

Det er ligeledes muligt at kommunikere sikkert og fortroligt med enkelte medarbejdere i Finanstilsynet (direkte adressering). Det kræver dog, at man har installeret et system, som understøtter SEPO tunnel-formatet – også kaldet tunnelmail. Det kan således være specielt relevant for virksomheder med en hyppig forekommende udveksling af fortrolige data med Finanstilsynet.

Tunnelmail adresserer det forhold, at mails mellem virksomhed og Finanstilsynet ligeledes kan sendes både krypteret og signeret. Det sidste er væsentligt for tilsynets sagsbehandling.

Tunnelmail giver således mulighed for at sende en mail med fortroligt indhold direkte til en medarbejder i Finanstilsynet, dvs. udenom de traditionelle hoved/afdelingspostkasser.

Generelt

Prøv så vidt muligt, i emnefeltet, at angive en kort tekst, der beskriver, hvad henvendelsen vedrører. Dette er med til at lette den interne fordeling. Dog skal du være opmærksom på, at emnefeltet ikke krypteres.

Finanstilsynet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af digital post og krypteret e-mail. I stedet henviser vi til MitID. 

Bemærk: En digital meddelelse eller krypteret e-mail kan blive blokeret af sikkerhedsmæssige år­sager. Hvis din digitale post indeholder bestemte filtyper (f.eks. .exe, .com, .zip eller .rar) kan den blive blo­keret, og Finanstilsynet vil dermed ikke modtage den digitale post.

Senest opdateret 29-11-2023