Bestyrelsen

Bestyrelsen er udpeget af erhvervsministeren og består af medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt.

Bestyrelsen godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse.

Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion, samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Bestyrelsens tilsynsmæssige afgørelser og øvrige reaktioner offentliggøres som udgangspunkt på Finanstilsynets hjemmeside.

Virksomheder og personer, der er part i bestyrelsens sager, har mulighed for mundtligt at komme med et kort partsindlæg (foretræde), inden bestyrelsen tager stilling til sagen.

Formand

Nina Dietz Legind

Professor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)

Nina er professor, ph.d., ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet (SDU) og blev den 1. juli 2020 udpeget som formand for Finanstilsynets bestyrelse. Nina var medlem af Finanstilsynets ekspertpanel i seks år, inden hun blev udpeget som formand. Nina har ledelseserfaring på flere niveauer, hvor hun både har besiddet formands- og medlemsposter i centrale arbejdsgrupper, råd og udvalg, og har været bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem flere steder samt prodekan for forskning.

Næstformand

Marianne Rørslev Bock

CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S

Marianne er CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S. Marianne er uddannet statsautoriseret revisor, cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School (CBS) og har stor regnskabsindsigt i forbindelse med sit arbejde i revisionsbranchen. Marianne har desuden stor ledelseserfaring fra børsnoterede selskaber og har bred erfaring inden for bestyrelsesarbejde. Marianne blev udnævnt som næstformand for Finanstilsynets bestyrelse den 1. april 2023 og havde forinden været bestyrelsesmedlem siden 15. april 2015.

Unnur Gunnarsdottir

Fhv. vicedirektør i den islandske nationalbank

Unnur Gunnarsdottir er jurist og har været vicedirektør i den islandske nationalbank. Forinden var hun direktør i det islandske finanstilsyn indtil Nationalbanken og Finanstilsynet blev lagt sammen i 2020. Unnur er udpeget til Finanstilsynet bestyrelse fra 1. juli 2024.

Peter E. Storgaard

Chef for afdelingen for Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank

Peter er underdirektør og chef for afdelingen for Finansiel Stabilitet hos Danmarks Nationalbank og har over 20 års erfaring i Danmarks Nationalbank. Han har en ph.d. i Nationaløkonomi fra Aarhus Universitet (AU). Peter blev udpeget til Finanstilsynets bestyrelse den 1. september 2021.

Paul Brüniche-Olsen

Fhv. administrerende direktør i Lærernes Pension

Paul var gennem 24 år administrerende direktør i Lærernes Pension, hvorfra han gik på pension i 2019. Paul har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet (KU). Paul blev udpeget til Finanstilsynets bestyrelse den 9. september 2020.

Thomas Elholm

Professor, ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (KU)

Thomas er professor, ph.d., ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (KU). Thomas blev udpeget til Finanstilsynets bestyrelse i september 2020.

Martin Tvede Zachariasen

Rektor, professor i datalogi, Færøernes Universitet

Martin er rektor og professor i datalogi ved Færøernes Universitet og har en Master i Public Governance fra Copenhagen Business School (CBS). Martin er tidligere rektor for IT-Universitet. Martin tiltrådte Finanstilsynets bestyrelse den 1. juli 2021.

Carsten Holdum

Fhv. forbrugerøkonom i PFA og chefkonsulent i forbrugerrådet TÆNK

Carsten er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet (KU) og har en HD i finansiering fra Copenhagen Business School (CBS). Carsten har tidligere været cheføkonom i Forbrugerrådet og senest været forbrugerøkonom i PFA Pension. Carsten blev udpeget til Finanstilsynets bestyrelse den 1. september 2022.

Carsten Nøddebo Rasmussen

Fhv. administrerende direktør i Realkredit Danmark

Carsten er tidligere administrerende direktør i Realkredit Danmark indtil den 1. marts 2022. Carsten begyndte sin karriere i Kreditforeningen Dannmark i 1984 og blev i 2002 underdirektør i Realkredit Danmark, medlem af direktionen i 2006 og administrerende direktør i 2009. Carsten tiltrådte Finanstilsynets bestyrelse den 1. april 2023.

Steen Lohmann Poulsen

Observatør for Erhvervsministeriet, finansdirektør

Steen er finansdirektør i Erhvervsministeriet og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet (KU). Steen er observatør for Erhvervsministeriet i bestyrelsen.

Senest opdateret 25-06-2024