Eksperter under Finanstilsynets bestyrelse

Herunder finder du oplysninger om eksperter, der bistår Finanstilsynets bestyrelse.

Ekspertpanelet under Finanstilsynets bestyrelse

I medfør af § 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed nedsætter bestyrelsen et ekspertpanel, som samlet har særlig sagkundskab indenfor det finansielle område. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager.

Panelet består af sagkyndige indenfor pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel samt regnskabsforhold og revision. Medlemmerne indenfor de enkelte områder fremgår af nedenstående.

Pengeinstitutvirksomhed

 • Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, Gert Jonassen
 • Bankdirektør Jyske Bank, Niels Erik Jakobsen

Realkreditvirksomhed

 • Fhv. koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen
 • Direktør Realkredit Danmark, Klaus Kristiansen

Forsikrings- og pensionsvirksomhed

 • Adm. Direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen
 • Sektionsleder, professor, ph.d., Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, Mogens Steffensen
 • Chief Risk Officer i Tryg forsikring, Ole Hesselager

Fondsmæglervirksomhed

 • General Counsel, Head of Legal & Compliance, Maj Invest FMS, Marianne Settnes
 • Partner, advokat, Capital Law CPH Advokater I/S, Camilla Søbo

Forbrugerforhold

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Tanja Jørgensen

Kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel

 • Professor, ph.d., Copenhagen Business School, Ken L. Bechmann
 • Professor, dr. jur., Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen
 • Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og rådgiver, Hans-Ole Jochumsen

Regnskabsforhold og revision

 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, EY, Per Gunslev
 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Søren Nielsen
 • Statsaut. revisor, EY, Søren Kok Olsen
 • Seniorchefkonsulent, Dansk Industri, Tina Aggerholm
 • Statsautoriseret revisor, Partner, PwC, Kim Tang Lassen

Dataanalyse og cyberrisici

 • Professor, Århus Universitet, Niels Haldrup
 • Lektor og sektionsleder for cybersikkerhed på DTU Compute, medlem af Cybersikkerhedsrådet, Christian D. Jensen
Senest opdateret 16-04-2024