Betaling af afgifter til Finanstilsynet

Afgifter 2023.

Virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, betaler via afgifter for omkostningerne til Finanstilsynets tilsynsarbejde og drift. Finanstilsynet opkræver afgifterne med udgangen af hvert år. Virksomhederne modtager i december fakturaer, som dækker afgiften for at have været under tilsyn i løbet af året.

Finanstilsynets samlede bevilling bliver vedtaget en gang årligt i forbindelse med finansloven, hvor Finanstilsynet står under § 08.23.01.

2023 afgiftsudsendelsen forventet 1. december 2023.

Hvem betaler hvad?

Fordelingen af afgifter mellem de forskellige typer virksomheder er reguleret i lov om finansiel virksomhed kapitel 22 - Afgifter. En række virksomhedstyper betaler en fast afgift, mens andre betaler en forholdsmæssig afgift på grundlag af virksomhedens størrelse, omkostninger, provisioner, vederlag mv.

Fast afgift

Virksomheder, der betaler fast afgift, omfatter bl.a. genforsikringsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, værdipapirhandlere og finansielle holdingvirksomheder.

Når en virksomhed anmoder om at få et prospekt godkendt af Finanstilsynet medfører det også en fast afgift.

I lov om finansiel virksomhed § 361 kan du se alle de faste afgifter, som Finanstilsynet opkræver. De faste afgifter har grundbeløb angivet i 2016-niveau. Beløbene bliver reguleret årligt - svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

I tabellen kan du se udviklingen i Finanstilsynets bevilling siden 2016.

År  Bevilling (mio. kr.) Indeks
2016 302,0 100,0
2017 336,7 111,5
2018 348,8 115,5
2019 404,5 133,94
2020 404,8 134,04
2021 414,9 137,38
2022 425,3 140,83
2023 468,6 155,17

Forholdsmæssig afgift

Virksomheder, der betaler en forholdsmæssig afgift omfatter bl.a. penge- og realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsforeninger og forsikringsmæglerselskaber. Alle de virksomhedstyper, der betaler en forholdsmæssig afgift, kan ses i lov om finansiel virksomhed §§ 362–367.

Ofte stillede spørgsmål om afgifter

De faste afgiftsbeløb i loven er grundbeløb i 2016-niveau. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor er beløbet på opkrævningen højere end det som står i lovens § 361 stk. 1-10.

Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.

Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af flere paragraffer i loven, er der udsendt særskilt faktura for hver paragraf.

Hvis der stadig ikke er betalt efter endt rykkerprocedure, vil kravet blive overdraget til SKAT.
Senest opdateret 08-12-2023

Finanstilsynets bankoplysninger

Danske Bank

Reg.nr. 0216, kontonr. 4069055877
Swiftkode: DABADKKK
IBAN.nr. DK3002164069055877

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din virksomheds afgift, kan du skrive til:

afgift@ftnet.dk