Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2014

31-12-2014

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2014

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring  08.09.2014  Anmeldelse af ændringer i AES sikringsplan for 2014   pdf 
Arbejdsmarkedets Tillægspension  29.01.2014  Ændringer i ATP's Pensions- og Hensættelsesgrundlag og bonus for 2013  pdf 
  30.06.2014  Ændringer i ATP's pensions- og hensættelsesgrundlag for 2014  pdf 
Arbejdstagernes pensionskasse - SISA  29.08.2014  Satser for omkostninger for 2014  pdf 
  29.08.2014  Rettelse af markedsværdidødeligheder  pdf 
  22.12.2014  Ændring af markedsværdidødeligheder  pdf 
  22.12.2014  Endelige depotrente 2014, samt opdatering af satser for 2015  pdf 
Arkitekternes pensionskasse  28.03.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2014  Markedsværdiparametre ultimo 2014  pdf 
  17.12.2014  Bonusparametre for 2015  pdf 
BANKpension - pensionskassen for finansansatte  25.03.2014  Ændring af grundlagsrenten i investeringsprofil "Meget høj risiko"  pdf 
  31.03.2014  Fastsættelse af satser for omkostninger i forbindelse med omlægning af depoter fra hhv. skattekode 1, §29A og skattekode 3 til skattekode 8  pdf 
  11.04.2014  Omkostnings- og risikoværn  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  31.10.2014  Teknisk grundlag for afdeling C  pdf 
  22.12.2014  Fastsættelse af satser for 2015 og ændringer til opgørelse af markedsværdi  pdf 
Danske civil- og akademiingeniørers pensionskasse 02.01.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.03.2014  Sammenlægning af risikogrupper  pdf 
  01.08.2014  Ændring af bonusregulativ og et par små præciseringer  pdf 
  01.09.2014  Mulighed for konvertering af alderssum til aldersforsikring i 2014  pdf 
  25.11.2014  Ændring af ydelsesgrundlag og et par små ændringer  pdf 
  15.12.2014  Bonusparametre for 2015 og midlertidigt bortfald af gebyr ved overførelse af visse pensionsordninger  pdf 
  15.12.2014  Opdatering af markedsværdigrundlag  pdf 
Juristernes- og økonomernes Pensionskasse  22.05.2014  Ændring af reglerne om Karens / skærpet vilkår  pdf 
  23.05.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  14.08.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for året 2015  pdf 
  19.12.2014  Bedste estimat ved opgørelse af markedsværdi  pdf 
  19.12.2014  Nye kontributionsgrupper  pdf 
Lægernes Pensionskasse 09.01.2014 Ændrede forsikringsbetingelser for Kritisk sygdom pdf 
  09.01.2014 Ikke ret til børnepension til børn undfanget efter pensioneringstidspunktet pdf
  20.02.2014 Regler for bonus ved nedbringning af kollektivt omkostningsbonuspotentiale ved deltaomkostningsbonus og satser for deltabonus og deltaomkostningsbonus primo 2014 pdf
  20.02.2014 Forfining af reglerne i afdeling LP og LPUA for fordeling af afkastet indenfor udjævningsgrupper pdf
  17.03.2014  Realiseret Risikoforrentning for egenkapitalen i 2013 i lægernes Pensionskasse  pdf 
  19.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.07.2014  Ingen risikoforrentning af skyggekontoen fra og med 2014 og opdatering af fordelingsnøglen for risikoforrentning  pdf 
  12.12.2014  Sammenskrivning af tekniske grundlag for de fire afdelinger til ét teknisk grundlag pdf 
  19.12.2014  I afdeling LR: Forbrug af BF tilbagebetales før henlæggelse til særlige bonushensættelser og indførelse af mulighed for negativ risikobonus ved død  pdf 
  19.12.2014  Forventet risikoforrentning for 2015   pdf 
  30.12.2014  Regler for beregning af kursværn  pdf 
  30.12.2014  Satser for bonus og pensionisttillæg for 2015  pdf 
  30.12.2014  Ændret tarif og ændret udløbsalder for forsikringsdækning ved udvalgte kritiske sygdomme  pdf 
  30.12.2014  Præcisering af regler for ændring af den forudsatte dødelighed i tegningsgrundlaget samt ændring af den forudsatte dødelighed og grundlagsrente i ordninger med betinget garanti i afdeling LP og LPUA  pdf 
  30.12.2014  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2014 - ændret dødelighed, levetidsforbedringer og administrationsfradrag og uændret invaliditet og gebyrer  pdf 
MP Pension - pensionskassen for magistre og psykologer  28.03.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2014  Markedsværdiparametre ultimo 2014  pdf 
  17.12.2014  Bonusparametre for 2015  pdf 
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter  27.03.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.03.2014  Version 2 - Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2014  Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2015  pdf 
  17.12.2014  Markedsværdiparametre ultimo 2014  pdf 
Pensionskassen for Børne- og ungdomspædagoger  11.04.2014  Realiseret risikoforrentning for 2013  pdf 
  27.06.2014  Ændring af hensættelsesgrundlag og markedsværdiparametre  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  05.08.2014  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  19.12.2014  Markedsværdiparametre  pdf 
  19.12.2014  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser, gruppelivssatser mv. for 2015  pdf 
  22.12.2014  Omtegning af alderspensionister pr. 1. januar 2015  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  27.03.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.03.2014  Version 2 - Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2014  Markedsværdiparametre ultimo 2014  pdf 
  17.12.2014  Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2015  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  28.03.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2014  Markedsværdiparametre ultimo 2014  pdf 
  17.12.2014  Bonusparametre for 2015  pdf 
Pensionskassen for kontorpersonale  10.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Omregningsgrundlag, principper for udbetalinger fra egenkapitalen samt genforsikringsprincipper  pdf 
Pensionskassen for Lægesekretærer  10.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Omregningsgrundlag, principper for udbetalinger fra egenkapitalen samt genforsikringsprincipper  pdf 

Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger,

Pr. 1. oktober 2014: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 

10.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Omregningsgrundlag, principper for udbetalinger fra egenkapitalen samt genforsikringsprincipper  pdf 
  15.09.2014  Ændringer til teknisk grundlag, så rettigheder videreføres ved fusion  pdf 
  18.12.2014  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  18.12.2014  Teknisk grundlag for gruppedækning  pdf 
  18.12.2014  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  18.12.2014  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  10.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Omregningsgrundlag, principper for udbetalinger fra egenkapitalen samt genforsikringsprincipper  pdf 
  18.12.2014  Teknisk grundlag for gruppedækning  pdf 
  18.12.2014  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  18.12.2014  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  18.12.2014  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 

Pensionskassen for Sygeplejersker 

Pr. 1. oktober 2014: Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

10.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Omregningsgrundlag, principper for udbetalinger fra egenkapitalen samt genforsikringsprincipper  pdf 
 

15.09.2014 

Ændringer til teknisk grundlag, så rettigheder videreføres ved fusion  pdf 
  18.12.2014  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  18.12.2014  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  18.12.2014  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  18.12.2014  Teknisk grundlag for gruppedækning  pdf 
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Ændring af markedsværdigrundlag ultimo juni 2014  pdf 
  30.09.2014  Risikoforrentning for 4. kvartal 2014  pdf 
  30.09.2014  Ændring af konsolideringssats for seniorordningen  pdf 
  30.11.2014   Omvalg fra Garantordning eller Seniorordning til Markedsrenteordning  pdf 
  29.12.2014  Satsbilag for 2015  pdf 
  29.12.2014  Ændring af markedsværdigrundlag ultimo 2014  pdf 
  29.12.2014  Indførelse af nyt garanteret grundlag pr. 1.1.2015 samt ny kontributionsrentegruppe  pdf 
  29.12.2014  Risikoforrentning for 2015 samt opdeling af investeringsaktiver  pdf 
Pensionskassen PenSam  01.04.2014  Anden ordens satser for dødelighed for 2014  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.08.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  06.10.2014  Forretning af skyggekonto  pdf 
  23.12.2014  Anden ordens satser for 2015  pdf 
  23.12.2014  Omkostninger til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi  pdf 
  23.12.2014  Opdatering af markedsværdiinvaliditet  pdf 
  23.12.2014  Opdatering af markedsværdidødelighed  pdf 

 

Senest opdateret 31-12-2014