Offentliggørelse af ledelsesændringer som intern viden

Hvornår skal en udsteder håndtere ledelsesændringer som intern viden? Det kan du finde svar på i Finanstilsynets nye vejledning. Du kan også finde svar på, hvornår Finanstilsynet vurderer, at den interne viden opstår, og om en offentliggørelse af ledelsesændringen vil kunne udsættes.

Intern viden om ledelsesændringer skal offentliggøres på samme måde som al anden intern viden. Det betyder, at en udsteder som udgangspunkt har pligt til hurtigst muligt at offentliggøre en ledelsesændring, der udgør intern viden.

Finanstilsynet har dog oplevet, at der kan være usikkerhed om, hvornår der er tale om intern viden i forbindelse med en ledelsesændring. Derfor har Finanstilsynet udstedt Vejledning om offentliggørelse af intern viden om ledelsesændringer (retsinformation.dk).

Vejledningen er delt op i tre hovedafsnit: 

  • Hvornår er en ledelsesændring intern viden? 
  • Hvornår opstår den interne viden?
  • Skal ledelsesændringen offentliggøres hurtigst muligt, eller har udsteder mulighed for at udsætte offentliggørelsen?

Hvert afsnit indeholder en nærmere beskrivelse af reglerne efterfulgt af en række tænkte eksempler på ledelsesændringer og Finanstilsynets umiddelbare vurdering af hvert eksempel.

Du kan bl.a. kunne læse om, hvornår en ledelsesændring direkte eller indirekte vedrører udsteder. Det er vigtigt, fordi en udsteder kun har pligt til at offentliggøre viden, der direkte vedrører udsteder. 

Du kan også læse om, at det typisk vil være kurspåvirkende, når en administrerende direktør skiftes ud, hvorimod det ikke altid er tilfældet, når det gælder udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. 

Desuden kan du læse om, at en udsteder altid har ansvar for at sikre fremdrift i et afskedigelses- eller ansættelsesforløb, med undtagelse af de tilfælde, hvor beslutningen udelukkende ligger hos ledelsesmedlemmet. 

Endeligt kan du læse om, hvornår det er muligt at udsætte offentliggørelse af intern viden i tilfælde, hvor ansættelse og fratrædelse af et ledelsesmedlem til den samme stilling foregår parallelt. 

Senest opdateret 19-09-2023