Offentliggørelse af intern viden i finansielle rapporter

Finanstilsynet har præciseret, hvordan udstedere bør offentliggøre intern viden i finansielle rapporter.

Finanstilsynet har historisk oplevet, at udstedere offentliggør finansielle rapporter, som indeholder intern viden, uden at specificere i selskabsmeddelelsen, hvad den interne viden nærmere består i. På baggrund af det Finanstilsynet har observeret, har Finanstilsynet derfor præciseret, hvordan en udsteder bør offentliggøre til markedet og til Finanstilsynet, i de tilfælde hvor udsteders offentliggørelse af intern viden i en finansiel rapport falder sammen med offentliggørelsen af den finansielle rapport.

Hvis en finansiel rapport indeholder intern viden, bør udsteder offentliggøre en separat selskabsmeddelelse, hvori de oplysninger, der udgør den interne viden, er angivet. Udsteder offentliggør meddelelsen i kategorien ”intern viden”. Ved offentliggørelse af en separat selskabsmeddelelse vil udsteder være nødsaget til at beskrive, hvori den interne viden består, så det er klart og tydeligt for markedet. Det er altså – hverken hos Nasdaq eller i OAM – hele den finansielle rapport, som skal offentliggøres i kategorien ”intern viden”. 

Hos Nasdaq kan udsteder ikke vælge to kategorier til én selskabsmeddelelse. Derimod er det ved indberetning af en finansiel rapport til Finanstilsynets OAM obligatorisk at angive, om den finansielle rapport indeholder intern viden. Er det tilfældet, vil udsteder blive bedt om også at indberette en separat selskabsmeddelelse om den interne viden, som ikke blot er et duplikat af års- eller halvårsrapporten. 

Udsteder skal dermed under alle omstændigheder, hvis den finansielle rapport indeholder intern viden, udarbejde to selskabsmeddelelser, som skal indberettes i OAM. Derfor vil det være en fordel, hvis den interne viden også på Nasdaq bliver offentliggjort for sig i kategorien ”intern viden”, så der ikke opstår forvirring eller uoverensstemmelser mellem kategori og indhold. 

Senest opdateret 03-07-2023