Høringer

Høringer fra Finanstilsynet

På høringsportalen.dk kan du finde udkast til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger på det finansielle område samt de til høringen tilknyttede dokumenter såsom høringsbrev, høringsliste, høringssvar og høringsnotat.

På høringsportalens side kan du ligeledes abonnere på feeds fra de forskellige myndigheder eller områder du ønsker af holde dig opdateret inden for.

Se Finanstilsynets høringer på Høringsportalen.

Du kan også se en oversigt over de seneste fem høringer for Finanstilsynet som RSS-feed her.