Resultater for de danske deltagere i EU stresstesten 2023

28-07-2023

Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank har deltaget i den fælleseuropæiske stresstest 2023, der er koordineret af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Der er tale om en meget hård stresstest, som giver anledning til betydelige fald i institutternes kapitalprocenter. For Danske Bank og Jyske Bank er faldet så stort, at institutterne bryder med kapitalbevaringsbufferen i det tre-årige stress-scenarie. Nykredit og Sydbank klarer kapitalkravene, men med en beskeden margin. Alle institutterne lever op til solvensbehovet med en komfortabel margin.

 

”De nye resultater viser, at de største danske institutter kommer under et kapitalmæssigt pres i den fælleseuropæiske stresstest, og enkelte institutter er nødt til at gøre brug af kapitalbevaringsbufferen. Resultaterne afspejler, at der er tale om en meget hård stresstest, der er drevet af både et meget hårdt stress-scenarie og forsigtige metoder til fremskrivning af institutternes resultater. Selv om der er tale om en meget hård stresstest, understreger resultaterne behovet for, at institutterne fremadrettet fastholder en robust kapitalisering”, siger Finanstilsynets fungerende direktør, Kristian Vie Madsen.

Resultaterne af EU stresstesten vil indgå i Finanstilsynets overvejelser om fastlæggelsen af et vejledende niveau for yderligere kapitalgrundlag (det såkaldte ”Pillar II Guidance”) for de deltagende danske institutter. Det vejledende niveau for yderligere kapitalgrundlag kan tolkes som et forsigtighedstillæg, som har til formål at sikre, at et institut til enhver tid har en tilstrækkelig robust kapitalisering til at kunne klare et hårdt stress-scenarie.

Finanstilsynets løbende dialog med institutterne om kapitalmålsætninger, kapitalindfrielser og udlodningspolitik vil fortsat tage udgangspunkt i stresstest baseret på scenarier og antagelser fastlagt af Finanstilsynet.

Læs den fulde pressemeddelelse her.

Se oversigt over alle de danske resultater.

 

Senest opdateret 28-07-2023