Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne om finansielle og ikke-finansielle oplysninger i årsrapporter og delårsrapporter er overholdt. For at sikre, at der er en ensartet forståelse og anvendelse af reglerne for de børsnoterede virksomheder, udarbejdes der årligt en redegørelse for regnskabskontroller, der er foretaget i det forgangne år.

Senest opdateret 30-05-2024