Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter

Stresstest bruges af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, ansøgninger om indfrielse af kapital- og NEP-instrumenter samt ved fastsættelse af målsætninger herfor. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold. Vejledningen har til formål at beskrive nogle tilgange og metoder, som institutterne bør overveje i forbindelse med udarbejdelsen af stresstest.

Vejledningens primære målgruppe er små og mellemstore pengeinstitutter, der udarbejder makroøkonomiske stresstest. Dele af vejledningen kan også være relevant for de pengeinstitutter, som udfører mere simple stresstest eller følsomhedsanalyser. Vejledningen ændrer ikke på Finanstilsynets krav til, hvornår institutter skal udføre stresstest, i forhold til hvad der er gældende regler og praksis.

Finanstilsynet har i samarbejde med Nationalbanken udarbejdet et makroøkonomisk stress-scenarie, som har karakter af en hård recession. Dette scenarie ligger til grund for de nedskrivningsniveauer, som indgår i Finanstilsynets stresstest-beregninger. Pengeinstitutter skal anvende stress-scenariet til ansøgninger om indfrielse af kapital- og NEP-instrumenter samt ved fastlæggelse af målsætninger herfor.

Væsentlige ændringer

Pengeinstitutternes nettorenteindtægter i 2023 var meget høje i et historisk perspektiv. Det var særligt drevet af et meget højt niveau for indlånsrentemarginalen. Det vil være meget usædvanligt, hvis pengeinstitutterne kan opretholde et så højt niveau for indlånsrentemarginalen som det aktuelle over en længere periode, og det bør en fremskrivning, herunder en stresstest, tage højde for. I det lys har Finanstilsynet i kapitalfremskrivningen indregnet et generelt fald i pengeinstitutternes indlånsrentemarginaler. Dette er en metodemæssig ændring i forhold til efteråret 2023, hvor Finanstilsynet anvendte et loft over nettorenteindtægterne.

Institutterne bør ved udarbejdelsen af stresstest tilsvarende sikre sig, at fremskrivningen af nettorenteindtægterne er tilstrækkeligt forsigtig.

Der kan læses nærmere herom i stresstestvejledningen:

Stresstestvejledning

Nøgletal for det af Finanstilsynet fastlagte stress-scenarie kan findes nedenfor:

Tabel med scenarieværdier

Derudover findes herunder et Excel-værktøj med tilhørende vejledning, som nærmere beskriver Finanstilsynets tilgang til beregning af nedskrivninger for det enkelte institut i stress-scenariet.

Excel-værktøj til nedskrivningsprocenter

Vejledning til nedskrivninger

Ovenstående nedskrivningsværktøj finder ikke anvendelse for færøske og grønlandske pengeinstitutter, men institutterne kan bruge stresstestvejledningen, hvor relevant.

Senest opdateret 16-05-2024

Kontakt

Alexander Gross Østergaard
Chefkonsulent