Bekendtgørelse om investorbeskyttelse § 5 og § 16, forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, FiL § 46 - Politianmeldelse - Danske Andelskassers Bank A/S

23-10-2013

Finanstilsynets beslutning af 23. oktober 2013.

Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Råd politianmeldt Danske Andelskassers Bank for i mindst 12 tilfælde at have lånefinansieret kunders køb af bankens aktier.

Det er forbudt for et pengeinstitut at yde lån til køb af aktier i pengeinstituttet.

Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse i banken – blandt andet på baggrund af henvendelser fra kunder og omtale i presse – fundet en række sammenfald mellem kunders køb af aktier og ydelse af lån.

I minimum 12 tilfælde er det Finanstilsynets vurdering, at banken har lånefinansieret kunders køb af DAB-aktier. Banken har overfor Finanstilsynet tilkendegivet, at man enten er enig i tilsynets vurdering, eller at man ikke kan afvise, at der er tale om overtrædelser af lånefinanisieringsforbuddet.

Danske Andelskassers Bank foretog i juni 2011 en aktieemission som led i en fusion mellem Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Omdannelsesselskabet DAB A/S /SDA Bank A/S og Danske Andelskassers Bank og gennemførte i den forbindelse en omfattende markedsføringskampagne af aktien overfor primært eksisterende kunder og andelshavere.

 

 

Senest opdateret 31-01-2014