Lov om finansiel virksomhed § 46, stk. 1, jf. stk. 2 – Bødeforelæg vedtaget – Danske Andelskassers Bank A/S

31-01-2014

Vedtaget bødeforelæg i forlængelse af Finanstilsynets politianmeldelse af 23. oktober 2013

Finanstilsynet politianmeldte den 23. oktober 2013 Danske Andelskassers Bank A/S for at have overtrådt forbuddet mod at yde lånefinansiering til kunders køb af Bankens egne aktier.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet sendte den 30. januar 2014 et bødeforlæg på 500.000 kr. til Danske Andelskassers Bank A/S, for overtrædelse af § 46, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 373, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Forholdet vedrører Danske Andelskassers Bank A/S’ aktieemission i 2011, hvor banken i 18 tilfælde har ydet lån til kunders køb af bankens egne aktier.

Danske Andelskassers Bank A/S har den 31. januar 2014 vedtaget bødeforelægget.

Ovenstående er offentliggjort i henhold til § 354, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 31-01-2014