Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Markedsrisikoområdet)

30-09-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i maj 2010 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af markedsrisikoområdet. Undersøgelsen omfattede blandt andet en gennemgang af organisationen og visse dele af koncernstyringen på området, principper for opgørelse af modpartsrisiko, styring af sikkerhedsstillelse, arbejdet med risikostyring og nyt system til opfølgning på risikotagning samt en gennemgang af forholdet mellem risiko, beføjelser og de markedsrisikorelaterede elementer i bankens opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Undersøgelsen gav ikke anledning til væsentlige konklusioner i form af påbud eller påtaler.

 

Senest opdateret 30-09-2010