Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 3 – Spændet mellem højeste og laveste vægtede grundlagsrente

27-09-2010

Finanstilsynets afgørelse af 24. september 2010.

Afgørelse

Finanstilsynet giver ikke dispensation til initialt at have en rentegruppe med et rentespænd på over 1 pct.-point.


 

Vurdering og retligt grundlag

For rentegrupper definerer kontributionsbekendtgørelsen, at der skal opdeles efter oprindelig tegningsgrundlagsrente eller vægtet grundlagsrente baseret på de retrospektive hensættelser. Uanset opdelingen er kravet i bekendtgørelsen, at spændet mellem højeste og laveste vægtede grundlagsrente på forsikringerne i en rentegruppe initialt højest kan være 1 pct.-point. Kravet er fastsat for at sikre hensynet til homogenitet i rentegrupper.


Det betyder, at det kan være nødvendigt at oprette små rentegrupper, så alle forsikringer tilhører rentegrupper, der opfylder kravet om et initialt rentespænd på højst 1 pct.-point.


Der foreligger ofte mulighed for at foretage en teknisk konvertering af forsikringer i en lille rentegruppe, således at disse kan indgå i en anden rentegruppe. Konverteringen skal anmeldes til Finanstilsynet.


Kontributionsbekendtgørelsen tager højde for, at en forsikrings vægtede grundlagsrente kan ændre sig over tid, da bekendtgørelsen giver mulighed for, at spændet mellem højeste og laveste vægtede grundlagsrente kan blive højere end 1 pct.-point efter den initiale opdeling, jf. dog kontributionsbekendtgørelsens § 3, stk. 8.


 

Senest opdateret 27-09-2010