Påbud - Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S

14-10-2010

Finanstilsynets afgørelse af 12. oktober 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.Lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 2

Resume:


Finanstilsynet har vurderet, at Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tilbyder tjenesteydelser, som er i strid med § 9, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Der er efter Finanstilsynets opfattelse tale om tjenesteydelser, som indebærer, at fondsmæglerselskabet deltager eller bliver involveret i styringen, driften og/eller indretningen af de virksomheder, som kunderne investerer i.

Finanstilsynet har på den baggrund givet Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S påbud om at sikre:
  • At selskabets medarbejdere ikke som led i ansættelsen deltager i bestyrelsesarbejde i virksomheder, som kunderne investerer i.
  • At selskabets medarbejdere ikke som led i ansættelsen udøver kundernes ejerbeføjelser i henhold til ubegrænsede fuldmagter på generalforsamlinger i virksomheder, som kunderne investerer i.
  • At selskabets medarbejdere ikke på vegne af kunderne forhandler og indgår andre aftaler end nødvendigt og sædvanligt i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
  • At fjerne formuleringer på selskabets hjemmeside, der giver indtryk af, at forretningsområdet LD Invest Equity tilbyder at deltage i udviklingen af de selskaber, kunderne investerer i.


Se hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 14-10-2010