Lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 5 - Politianmeldelse - Grønlands Union Banken

27-05-2010

Finanstilsynets beslutning af 27. maj 2010. Beslutningen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd politianmeldt Grønlands Union Banken for uretmæssigt at anvende betegnelsen ”bank”.


Finanstilsynet er kommet i besiddelse af materiale, hvoraf fremgår Grønlands Union Banks navn og logo. Flere af informationerne vedrørende Grønlands Union Bank i det pågældende materiale er falske.


Ifølge lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 5 har pengeinstitutter eneret til at anvende betegnelsen ”bank” i deres navn. Grønlands Union Banken har ikke tilladelse som pengeinstitut og er ikke underlagt tilsyn af Finanstilsynet.


Det er Finanstilsynets vurdering, at anvendelsen er betegnelsen ”bank” er anvendt for at give indtryk af, at der var tale om et pengeinstitut. 


På baggrund af ovenstående har Finanstilsynet besluttet at politianmelde Grønlands Union Banken.


 

Senest opdateret 27-11-2012