Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (Gibraltar)

30-06-2010

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj 2010 på inspektion i Jyske Bank A/S vedrørende datterbanken i Gibraltar. Inspektionen var et led i Finanstilsynets løbende tilsyn med Jyske Bank koncernen.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet datterbankens kreditområde.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 99 af udlånsengagementerne. Hovedparten var udlån til privatkunder.

Datterbankens udlån udgør cirka 1,1 procent af Jyske Bank koncernens samlede udlån. Forretningskonceptet er udlån med fuld sikkerhed i form af pant i værdipapirer, indlån eller fast ejendom inden for 60 procent af ejendommens værdi. Datterbanken er i færd med at flytte hovedparten af sine udlån med sikkerhed i fast ejendom til Jyske Bank A/S i Danmark.
 
Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen, at der tidligere har været problemer med kreditstyringen, herunder manglende funktionsadskillelse og kontroller. Der er rettet op på manglerne med en række tiltag, herunder en organisationsændring i slutningen af 2008.

Kreditrisikoen i udlånsporteføljen vurderes at være forholdsvis lille. Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at påbyde yderligere nedskrivninger.

Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af Jyske Bank koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 30-06-2010