Lov om finansiel virksomhed § 129, stk. 7 - Dispensation - Skælskør Bank

12-02-2010

Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2010

Finanstilsynet giver Skælskør Bank midlertidig dispensation indtil den 31. marts 2010.

Skælskør Bank får en midlertidig dispensation til at overskride indregningsgrænserne i § 129, stk. 2-5 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen er truffet af Finanstilsynet efter proceduren i § 7 i bekendtgørelse for forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Læs afgørelsen her

Senest opdateret 12-02-2010